Amsterdam schaft eerste elektrische brandweerauto aan

Vooruitlopend op de ‘uitstootvrije bebouwde kom’ die het gemeentebestuur van Amsterdam in 2030 gerealiseerd wil hebben, heeft de Brandweer Amsterdam-Amstelland een in Oostenrijk ontwikkelde elektrische Concept Fire Truck (CFT) besteld. De gemeente subsidieert het project.

De elektrische autospuit wordt geproduceerd door het Oostenrijkse bedrijf Rosenbauer International waarmee de brandweer van Amsterdam-Amstelland een innovatief partnerschap is aangegaan. Met dit bedrijf is de afgelopen jaren in Europees verband technische- en brandweerkennis gedeeld.
De energietransitie is in volle gang en ook Brandweer Amsterdam-Amstelland wil haar verantwoordelijkheid nemen. Deze week ondertekende minister Van Veldhoven samen met enkele provincies en gemeenten, waaronder Amsterdam, het Schone Lucht Akkoord. Met deze uitstootvrije autospuit levert de brandweer een bijdrage aan schonere lucht in Amsterdam. De ambitie van de gemeente is om in 2030 een uitstootvrije bebouwde kom te hebben en zo te voldoen aan de adviesnormen van de World Health Organization.

Duurzaam personeelsbeleid
Het voertuig is ook een investering in duurzaam personeelsbeleid, omdat het een diverse personeelssamenstelling optimaal kan ondersteunen. Het heeft een lage instap en materialen staan laag waardoor ze beter te tillen zijn. Door dit soort aanpassingen worden inzittenden die verschillen in lengte, leeftijd, kracht en geslacht ondersteund bij hun dagelijkse werkzaamheden. Zo draagt het voertuig bij aan betere arbeidsomstandigheden en werkomgeving. Tijs van Lieshout, commandant Brandweer Amsterdam- Amstelland: “Door de elektrische autospuit investeert Brandweer Amsterdam-Amstelland in de toekomst. Het voertuig beschikt over de nieuwste technologieën en geeft toegang tot real time information. Ons doel is om in 2030 een emissievrije brandweerorganisatie te zijn.”

Early adopter
Brandweer Amsterdam-Amstelland is samen met de Brandweer van Berlijn een voorloper op het gebied van de inzet van voertuigen op alternatieve energie. Het voertuig kan één uur lang volledig elektrisch operationeel worden ingezet. Ter ondersteuning kan er daarna worden overgeschakeld naar een generator om het accupakket aan te vullen. De autospuit wordt semi-casco opgeleverd waardoor de auto aangepast kan worden aan de specifieke eisen en wensen van deze regio.
De ontwikkeling van de Concept Fire Truck wordt gefinancierd door een bijdrage uit het Innovatiefonds van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en met subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Bron: Brandweer.nl

Deel dit artikel via: