Amsterdamse politie moet direct stoppen met preventief fouilleren

Omdat de politie ook preventief fouilleerde buiten de afgesproken risicogebieden, stopt Amsterdam per direct met de proef met het preventief fouilleren op wapens. De proef lag al gevoelig, omdat burgemeester Halsema deze erdoor had gedrukt, terwijl de meerderheid van de gemeenteraad tegen was.

Preventief fouilleren ligt erg gevoelig in de Amsterdamse gemeenteraad. De overwegend linkse partijen vinden het toenemende wapenbezit onder vooral jongeren kennelijk minder erg dan het risico dat iemand ten onrechte op wapens wordt gecontroleerd. Halsema dacht daar anders over en besloot onder strenge voorwaarden een proef met preventief fouilleren te starten in vijf risicogebieden. Deze proef startte in oktober en zou lopen tot januari. Dit tot ongenoegen van politieke tegenstanders, die stelden dat in de aangewezen risicogebieden naar verhouding veel mensen van allochtone komaf wonen, waardoor die meer kans lopen gefouilleerd te worden dan autochtone Nederlanders. Om etnisch profileren tegen te gaan, werd een apparaat ingevoerd, dat willekeurig bepaalde welke voorbijganger gecontroleerd zou worden.

Bevoegdheden overschreden
Op 10 november besloot de politie preventief te fouilleren in een jongerencentrum buiten de vijf risicogebieden. Volgens Halsema zijn sommige jongeren erg geschrokken toen de politie kwam controleren. De politie heeft inmiddels excuses aangeboden aan de instelling, waarvan de naam niet bekend wordt gemaakt. Er waren ook andere ‘incidenten’. De afspraak was dat alleen op straat gecontroleerd zou worden, maar de politie voerde ook controles uit in openbare gebouwen. De burgemeester liet de gemeenteraad weten het zeer ernstig te vinden dat de politie haar bevoegdheden te buiten ging. De politie gaat nog onderzoeken waarom het mis is gegaan.

Deel dit artikel via: