Alle berichten van redactie

GVM vaker opgelegd voor gewelds- en zedenmisdrijven

De Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) is 46 keer opgelegd in 2020. Dat is veel vaker dan in de eerste twee jaren na de introductie van de maatregel, meldt het WODC. De GVM, onderdeel van de Wet langdurig toezicht, maakt het mogelijk om langdurig toezicht te houden op ex-justitiabelen die zijn veroordeeld voor een gewelds- of zedenmisdrijf. Lees verder GVM vaker opgelegd voor gewelds- en zedenmisdrijven

Weinig boa-werkgevers leveren verplichte Wpg-audit aan

Werkgevers van boa’s met opsporingstaken (onder andere gemeenten) zijn verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren. Ook is er elke vier jaar een éxterne audit nodig. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet echter dat er nog weinig rapporten binnen zijn en benadrukt het belang van het tijdig uitvoeren, rapporteren en toezenden van de audit. Lees verder Weinig boa-werkgevers leveren verplichte Wpg-audit aan

Raad van State wil weten wat ‘bijzonder ernstig misdrijf’ is

De Raad van State heeft pre­ju­di­ciële vra­gen gesteld aan het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie over wat verstaan wordt onder een ‘bij­zon­der ern­stig mis­drijf’. Aanleiding vormde de weigering van een asielaanvraag van een Libische vluchteling, die wegens aanranding tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld.
Lees verder Raad van State wil weten wat ‘bijzonder ernstig misdrijf’ is