Banken en overheid samen tegen corruptie en witwassen

Hoewel ABN Amro en ING door de FIOD worden onderzocht op strafbare feiten en topmensen het risico lopen op persoonlijke aansprakelijkheid, is er ook een vorm van samenwerking om witwassen en corruptie te bestrijden. Dat schrijft het FD.

Het doel van de samenwerking is kijken naar de toekomst om fouten uit het verleden te voorkomen, zo zegt Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De strijd tegen witwassen en corruptie win je alleen via een intensievere samenwerking, aldus Willemsen en projectleider Desireé van der Hoorn van het anti-corruptiecentrum (ACC) van de FIOD. Daarom werken de risicomanagers van de grootste banken zij aan zij met ambtenaren van het ACC. Dat leidde onder andere tot een universele set met corruptie-indicatoren, die alle banken kunnen koppelen aan hun systemen om efficiënter ongebruikelijke transacties op te kunnen sporen.

Voorkomen in plaats van bestraffen
Verbetering van de systemen is hard nodig, omdat nu nog 96 procent van de meldingen onterecht blijkt te zijn, waardoor veel overbodige onderzoekscapaciteit nodig is. Een andere frustratie van de banken is dat zijn geen terugkoppeling krijgen van meldingen die wel terecht zijn en doorgegeven worden aan de overheid. Wel krijgen zij van de FIOD geanonimiseerde voorbeelden, op basis waarvan de maatregelen verder aangescherpt kunnen worden. De gesignaleerde tekortkomingen in de procedures van de banken worden daarbij niet bestraft, maar als leermoment beschouwd. Op die manier hoopt men strafrechtelijke handelingen beter te kunnen voorkomen, wat de samenleving uiteindelijk meer oplevert dan alleen bestraffen.

Terrorismefinanciering
Publiek-private samenwerking vindt ook plaats binnen de Taskforce Terrorismefinanciering en Taskforce Serious Crime. Daarbij krijgen de banken concrete informatie over bepaalde personen of bedrijven, die onder verdenking staan. Samen met de Financial Intelligence Unit (FIU) analyseren de banken deze informatie om de opsporingsdiensten te helpen bij het strafrechtelijk onderzoek.
Verder werken ABN Amro, de FIOD, het ministerie van J&V en de politie samen in een nieuw onderzoeksproject naar publiek-private samenwerking in de financiële sector. Daarvoor is een leerstoel ingesteld aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Deze wordt bekleed door professor Claudia Nagel. Volgens haar verandert er al iets bij banken alleen al door het onderzoek zelf. Het willen samenwerken met de opsporingsinstanties is al deel van het interne veranderingsproces, aldus de hoogleraar.

Deel dit artikel via: