Banken willen makkelijker informatie kunnen uitwisselen

Om misbruik van het financiële stelsel tegen te gaan moeten banken de mogelijkheid krijgen om gegevens van verdachte klanten met elkaar te delen. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken in haar consultatiereactie op het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.

Als klanten worden geweigerd of als de dienstverlening wordt gestaakt vanwege ontoelaatbare integriteitsrisico’s is het voor banken essentieel dat ze elkaar kunnen waarschuwen, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De organisatie is daarom blij dat het kabinet de uitwisseling van klantendossiers mogelijk wil maken. Maar doordat in het huidige wetsvoorstel ervoor gekozen is om informatie-deling alleen bij verscherpt klantenonderzoek mogelijk te maken zal de maatregel in de praktijk weinig effectief blijken.

Incidentenwaarschuwingssysteem
De NVB stelt daarom voor om het in plaats hiervan mogelijk te maken om klanten bij ontoelaatbare integriteitsrisico’s te kunnen registreren in een incidentenwaarschuwingssysteem dat aan de AVG/UAVG voldoet. Bij het aangaan van een nieuwe relatie toetsen banken en gedurende de relatie kunnen zij in het incidenten-waarschuwingssysteem toetsen of er negatieve signalen zijn die duiden op mogelijk hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering. Dat kunnen ze vervolgens meenemen in het cliëntenonderzoek. Op die manier worden de risico’s voor de integriteit van het financiële stelsel daadwerkelijk verminderd en wordt de effectiviteit van de Wwft verhoogd.

Gezamenlijke transactiemonitoring
De NVB kan zich goed vinden in de aanpassingen van de Wwft die er voor zorgen dat er een grondslag wordt gecreëerd voor gezamenlijke transactiemonitoring. Om de aanpak van witwassen nog effectiever te maken hebben banken ook hier nog enkele suggesties voor verdere aanscherping van het voorstel. Om samenwerking tussen banken onderling en met publieke partijen verder te stroomlijnen is het kunnen delen van informatie essentieel. De NVB wil daarom periodiek in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en de ministeries van Justitie en Financiën om te komen tot praktisch uitvoerbare oplossingen rond het uitwisselen van cliëntdossiers.

Deel dit artikel via: