Bedrijven gezocht die melding willen krijgen bij cyberdreiging

Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zoekt veertig bedrijven die willen deelnemen aan een pilot, waarbij zij door de overheid worden geïnformeerd over mogelijke cyberdreigingen en kwetsbaarheden.

Het DTC start dit jaar met het actief benaderen van bedrijven bij ernstige cyberdreigingen en kwetsbaarheden. Deze informatiedienst is een belangrijke stap om het Nederlandse niet-vitale bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen de toenemende cyberdreigingen zoals ransomware. Tijdig ingelichte bedrijven kunnen namelijk direct maatregelen nemen om de schade van de kwetsbaarheden te beperken.

Pilot
In de aanloop naar de start van de informatiedienst start het DTC met een pilot om de effectiviteit van de dienst in de praktijk te toetsen. Het DTC zoekt hiervoor veertig niet-vitale bedrijven. Tijdens de pilot zal het DTC de bedrijfsgegevens van de deelnemende bedrijven controleren op bij de instantie bekende dreigingsinformatie of kwetsbaarheden. Mochten deze gevonden worden dan zullen de betreffende bedrijven hierover worden benaderd.

Wie wil helpen om ondernemend Nederland weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen en tegelijkertijd te weten wil komen of het eigen bedrijf vrij van kwetsbaarheden is kan hier meer lezen over de pilot van de DTC Informatiedienst. Hier zijn ook de voorwaarden te vinden om aan de pilot mee te kunnen doen. Deelname aan de pilot is gratis.

Deel dit artikel via: