Bedrijven willen massaal seksueel wangedrag op werk aanpakken

De aandacht voor het seksueel grensoverschrijdende gedrag bij tv-programma The Voice of Holland heeft tot een verdrievoudiging geleid van het aantal meldingen bij slachtofferorganisaties. Ook bedrijven melden zich massaal om te informeren hoe zij hun beleid tegen seksueel wangedrag kunnen verbeteren.

De stijging van het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag is groter dan tijdens de opkomst van #MeToo, zegt directeur Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld tegen de NOS. Bij Slachtofferhulp Nederland werd een toename van 80 procent geconstateerd, nadat de uitzending van BOOS op YouTube de misstanden bij The Voice aan het licht had gebracht. Together We Rise signaleerde een verdubbeling van het aantal meldingen. Veelal gaat het om mensen die eerder iets hebben meegemaakt en die nu besluiten daar melding van te doen. Daarbij gaat het niet alleen om vrouwen en zeker ook niet alleen om mensen uit de mediawereld.

Bezorgde bedrijven
Behalve slachtoffers melden ook veel bedrijven zich bij de hulporganisaties. Zij willen voorkomen wat bij Talpa is gebeurd en willen weten welke maatregelen zij daarvoor moeten treffen. Together We Rise werd door enkele mediaorganisaties benaderd met de vraag of hun bedrijf kon worden doorgelicht. Ze willen vooral weten of mensen zich veilig genoeg voelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden. Bij Talpa zouden meldingen nauwelijks plaatsvinden vanwege de daar heersende angstcultuur. Volgens directeur André Kreuze van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen melden zich bedrijven die nog niet veel hebben gedaan aan het scheppen van een veilige werkomgeving. Maar ook bedrijven die dat na MeToo wel hebben gedaan, trekken aan de bel. Ze hebben weliswaar meldcodes, klachtenregelingen en vertrouwenspersonen, maar zijn er toch niet zeker van of seksueel wangedrag daarmee volledig wordt uitgesloten. Dat is volgens hem het enige lichtpuntje van The Voice-kwestie. Dat omgangsvormen nu weer bij veel bedrijven op de agenda staan.

Deel dit artikel via: