Belgisch ‘C2000’ werkt wél goed

Waar de Nederlandse hulpdiensten al twintig jaar ellende beleven met het haperende C2000-netwerk, werkt een vergelijkbaar systeem in België zo goed als feilloos, schrijft NU.nl. Dat zou vooral komen omdat het ASTRID-netwerk door één bedrijf wordt beheerd en niet door een ministerie, zoals bij C2000.

Al sinds het begin kampt het C2000-systeem met problemen, zoals geen bereik in gebouwen. Al even lang wordt er gewerkt aan verbeteringen, maar het blijft aanmodderen. De situatie is zelfs zo ernstig dat de Arbeidsinspectie spreekt van een voor werknemers onveilige situatie, omdat agenten in kritieke situaties soms geen versterking kunnen oproepen.

Beheer
In België beschikken de hulpdiensten ook over een eigen communicatienetwerk en daar zijn problemen zoals met C2000 niet aan de orde. Toch is het ASTRID-systeem vergelijkbaar met het Nederlandse netwerk en kunnen beide systemen zelfs met één portofoon worden gebruikt, wat in de grensstreek gebeurt. Volgens bronnen van NU.nl komt dat vooral omdat C2000 eigendom is en beheerd wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid, terwijl ASTRID in handen is van een bedrijf, dat overigens wel volledig eigendom is van de staat. Het bedrijf stuurt de hulpdiensten maandelijks een rekening voor het gebruik en benut het geld voor beheer en onderhoud van het systeem. Daardoor leidt ASTRID bijvoorbeeld niet onder bezuinigingen. Ook worden klachten in de regel binnen drie werkdagen opgelost, terwijl de Nederlandse klachtenlijst uit 2021 nog altijd op behandeling ligt te wachten.

Dekking
Ook de dekking van ASTRID is aanzienlijk beter dan van C2000. Bij het Nederlandse systeem werd destijds een dekkingsgraad van 97 procent geëist. Binnen gebouwen werd dekking niet nodig geacht. Bij ASTRID treden alleen problemen op in diepgelegen parkeergarages, waar ook geen GSM-bereik is. Dat komt onder andere dankzij een goede samenwerking met de mobiele providers Proximus en Telenet. C2000 is geheel zelfstandig en profiteert daardoor niet van het bereik en de technologie van telecombedrijven. Het netwerk heeft 650 eigen masten. Wel wordt momenteel gekeken of ook gebruik gemaakt kan worden van masten van telecombedrijven. Intussen wordt gewerkt aan een nieuw systeem, voorlopig Noova genaamd. Deskundigen hopen dat ditmaal de aanbesteding goed gaat verlopen en dat niet opnieuw een ‘product’ wordt besteld, in plaats van een dienst met een inspanningsverplichting van de leverancier.

Deel dit artikel via: