Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

Vereniging Veiligheidsdomein Nederland – VVNL (voorheen VBe NL) groeide afgelopen jaar niet alleen sterk qua ledenaantal: ook de totale omzet en inzet van flexmedewerkers steeg met ruime cijfers. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Benchmark VVNL 2022, een brancheonderzoek in opdracht van VVNL opgesteld door wetenschappelijk onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek.

Het totaal aantal medewerkers bij VVNL-leden steeg in 2022 naar meer dan 11.500 personen. Een groei van bijna 60 procent ten opzichte van 2021. Deze groei zit vooral in de inzet van flexibele arbeidskrachten zoals zzp’ers, uitzendkrachten en payrollmedewerkers. Opvallend daarbij is de daling van het gemiddelde ziekteverzuim in vergelijking met voorgaande jaren.

Omzetstijging
De totale omzet van VVNL-leden in het veiligheidsdomein was in 2022 ruim 230 miljoen euro (op basis van geëxtrapoleerde cijfers). Dit is mede het gevolg van een stijging van het gemiddelde verkooptarief. Bij crowd (bijvoorbeeld de inzet bij horeca en evenementen) steeg het tarief met 15 procent ten opzichte van 2021. Bij reguliere beveiligingsdiensten (zoals object- en persoonsbeveiliging) steeg het gemiddelde uurtarief met 9 procent.

Toekomstverwachtingen
VVNL-leden werden ook gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst. Het grootste deel geeft aan dat ze de komende vijf jaar een omzetstijging verwachten. Hierbij valt op dat bedrijven met reguliere beveiligingswerkzaamheden positiever zijn. Een stijging wordt eveneens verwacht van het aantal benutte arbeidskrachten, ongeacht het soort dienstverband. Het merendeel van de bedrijven denkt overigens wel dat het aantal in te zetten zzp’ers de komende vijf jaar gelijk blijft.

Deel dit artikel via: