Benoeming binnen Raad voor de Rechtshandhaving

Mevrouw mr. M.I. (Marylène) Koelewijn wordt lid van de Raad voor de Rechtshandhaving namens Nederland. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in per 1 maart 2022.

Marylène Koelewijn is momenteel lid van de Commissie van Toezicht op de Veiligheids- en Inlichtingendiensten (CTIVD). Hiervoor heeft zij diverse functies bekleed bij het Openbaar Ministerie, laatstelijk die van plaatsvervangend Hoofdofficier van het parket Oost-Brabant.

Deel dit artikel via: