Berndt Rif benoemd tot Beveiligingsautoriteit Rechtspraak

Berndt Rif heeft een nieuwe functie als Landelijke Beveiligingsautoriteit Rechtspraak (BVA Rechtspraak) bij de Rechtspraak. Daarvoor was hij onder andere Beveiligingsautoriteit (BVA) van het VWS Concern. 

In zijn nieuwe functie gaat Rif ervoor zorgen dat op basis van risicomanagement het integrale beveiligingsbeleid van de Rechtspraak actueel blijft en wordt uitgevoerd binnen de onderdelen van de Rechtspraak, te weten de zeventien gerechten en de landelijke diensten. Daarnaast wordt hij het algemene aanspreekpunt voor de AIVD, politie, (rijks)recherche, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en ketenpartners. Verder is Rif als BVA het aanspreekpunt voor de persoonsbeveiliging volgens het stelsel bewaken en beveiligen en onderhoudt hij netwerkcontact met de rijks-BVA en andere collega-BVA’s. Hij zorgt ervoor dat lokale beveiligingscoördinatoren zijn opgeleid, samenwerken en elkaar scherp houden en geeft leiding aan de werkzaamheden van het Bureau BVA, dat nu bestaat uit zes personen. Rif was eerder werkzaam bij De Nederlandsche Bank, het ministerie van BZK en diverse grote banken. Hij begon zijn carrière bijna 30 jaar geleden als mobiel surveillant bij het toenmalige Tribuut Bewaking.

Deel dit artikel via: