Beveiligingsbedrijven helpen Amersfoort tegen ondermijning

De gemeente Amersfoort en de beveiligingsbedrijven Trigion, Securitas Nederland en G4S slaan de handen ineen bij het herkennen, signaleren en aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Met deze samenwerking willen ze de pakkans van criminelen vergroten. Tegelijkertijd zorgt het vroeg signaleren van deze activiteiten ook voor een veiliger leefomgeving voor iedereen.

Bij ondermijnende criminaliteit worden legale bedrijven en dienstverleners gebruikt voor illegale activiteiten. Het zorgt voor onveilige situaties en het ontwricht de samenleving. Kenmerkend is dat er van deze vorm van criminaliteit nauwelijks aangifte wordt gedaan. De gemeente is hierin dus in grote mate afhankelijk van de oren en ogen van mensen op straat. Een succesvol voorbeeld is de signalering van ondermijnende criminaliteit in de Isselt, eind 2021. Dankzij een anonieme melding kon hier één van de grootste druglabs van Nederland worden opgerold.

Bedrijventerreinen
Op bedrijfsterreinen zijn ook de beveiligers deze ogen en oren. Daarom is deze maand een proef van één jaar gestart, waarbij de in Amersfoort actieve beveiligingsbedrijven signalen van mogelijk ondermijnende activiteiten rechtstreeks kunnen melden bij de gemeente. Voor spoedeisende zaken hebben zij al een directe hulplijn, maar nog niet voor het melden van verdachte activiteiten, zoals nachtelijke bedrijvigheid. De gemeente koppelt actief terug wat er met de ingediende signalen is gedaan. Daarnaast organiseert de gemeente onder andere een webinar voor de beveiligingsbedrijven over het herkennen en signalieren van ondermijning. Met deze samenwerking wil de gemeente de heterdaadkracht vergroten en daarmee zorgen voor een veiliger leefomgeving voor de inwoners van Amersfoort.

Deel dit artikel via: