Beveiligingstechniek steeds vaker gebaseerd op virtuele netwerken

Ondernemers verplaatsen hun activiteiten meer en meer naar een online omgeving. Dat vraag om innovatieve oplossingen, want de hoeveelheid dataverkeer stijgt de laatste jaren enorm. Ook in de technische beveiliging maken lokale systemen meer en meer plaats voor centraal beheerde ‘cloud’-systemen.

Bedrijfsnetwerken worden steeds gecompliceerder en bestaan allang niet meer uitsluitend uit lokaal geplaatste servers. Integendeel, steeds vaker wordt voornamelijk gebruikgemaakt van zogenoemde virtuele servers, die van een gespecialiseerde aanbieder worden gehuurd. De gebruiker hoeft dan zelf geen machines meer te beheren, maar slechts in te loggen op de virtuele server binnen een clouddienst. Dankzij zakelijk glasvezel zijn bedrijven in staat om een verbinding te realiseren die snel genoeg is om al het hiervoor benodigde dataverkeer goed te kunnen verwerken.

Alles via een clouddienst
Voorheen moest een bedrijf zelf de nodige expertise op het gebied van systeembeheer in huis hebben. Vaak stonden er grote servers te draaien die door iemand werden onderhouden. Als er problemen waren, kon het hele bedrijf soms geruime tijd plat liggen. Inmiddels behoort die ellende tot het verleden. Gespecialiseerde bedrijven bieden diensten aan waarmee alle digitale bedrijfsprocessen op een externe locatie zijn onder te brengen. Dat scheelt niet alleen het investeren in eigen apparatuur, maar ook de personeelskosten voor het onderhouden van deze systemen vallen weg.

Managed WAN
Een andere optie is een zogenoemde Managed WAN, een term die aanduidt dat het bedrijfsnetwerk op een centrale locatie aan de ICT-omgeving van het bedrijf gekoppeld wordt. Waar het voorheen nodig was om vanaf elke werkplek separaat verbinding te maken met internet, met alle gevaren van dien, wordt alles nu centraal geregeld en gecontroleerd. Met een krachtige firewall ertussen is een goed beschermd en door het centraliseren van het systeem is het goed op de toekomst voorbereid.

Een zorg minder
Het fijne van een Managed WAN is dat het beheer van het netwerk wordt uitbesteed aan een partij die daarin gespecialiseerd is en die het netwerk 24/7 bewaakt. Daardoor worden eventuele storingen of andere problemen direct gesignaleerd en aangepakt. Dat zorgt ervoor dat een bedrijf voortdurend de beschikking heeft over een netwerk van de hoogst mogelijke kwaliteit zonder dat het er zelf naar om hoeft te kijken.

Op de toekomst voorbereid
Wie ziet hoeveel bedrijfsprocessen de laatste jaren omgezet zijn naar een online omgeving, realiseert zich pas goed hoe belangrijk het is om te zorgen voor de juiste digitale infrastructuur. De verwachting is namelijk dat deze trend voorlopig zeker aanhoudt.

Deel dit artikel via: