Bij gezondheidscontrole meer dan 100 bezoekers toegestaan

Het kabinet kondigt woensdagavond een verdere versoepeling aan van de noodmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze gaat verder dan eerder bekend was gemaakt. Zo wordt 100 bezoekers niet langer de bovengrens. Wel dient nog steeds 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Momenteel mogen evenementenlocaties, restaurants en bioscopen nog maar maximaal dertig bezoekers toelaten. Dat zou vanaf 1 juli honderd worden, maar over die versoepeling bestond nog steeds onvrede, omdat geen rekening gehouden wordt met de grootte van de ruimte en de aard van het evenement. Volgens bronnen rond het kabinet zal er daarom vanaf 1 juli geen bovengrens meer gelden voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt, mits het mogelijk blijft om 1,5 meter afstand te houden, de bezoekers zich vooraf aanmelden en de organisator bij de ingang informeert naar de gezondheidstoestand van alle bezoekers.

Privacy
De 1,5 meter wordt gehandhaafd, omdat die maatregel erg effectief zou zijn tegen verspreiding van het virus. Om die reden blijft er een grens bestaan aan het aantal toegestane bezoekers. Die is alleen niet meer absoluut, maar afhankelijk van de beschikbare ruimte en de voorzieningen. De faciliteiten dienen zodanig te zijn, dat mensen niet genoodzaakt worden de 1,5 metermaatregel te schenden. Bezoekers dienen ook vooraf bekend te zijn en geregistreerd te worden, zodat bij een eventuele besmetting alle overige bezoekers gewaarschuwd kunnen worden. Verder dient alle bezoekers dus gevraagd te worden of zij gezondheidsklachten hebben. Een opmerkelijke maatregel, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens eerder heeft aangegeven dat dit vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) uit den boze is. Bovendien kan aan de effectiviteit van deze maatregel worden getwijfeld, omdat het coronavirus niet bij iedereen direct tot gezondheidsklachten leidt, terwijl iemand dan wel besmettelijk kan zijn.

Technische hulpmiddelen
Als de beheerder van een locatie niet aan de voorwaarden kan voldoen, blijft het maximum aantal toegestane personen honderd in overdekte ruimtes en 250 in de open lucht. Hoe aan de voorwaarde van de gezondheidscontrole voldaan moet worden is nog niet bekend. Mogelijk wordt dat een taak voor beveiligers. Ook is nog niet duidelijk of hiervoor technische hulpmiddelen gebruikt mogen worden, zoals thermische camera’s die de huidtemperatuur van het voorhoofd scannen. Want ook dat is een methode die de privacywaakhond verbiedt, als deze niet door een bevoegd medicus wordt uitgevoerd en de ‘patiënt’ op de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid mag rekenen. Nu informeren naar de gezondheid van bezoekers in combinatie met bezoekersregistratie verplicht wordt gesteld, ontstaat er mogelijk ook ruimte voor toepassing van technologie, die hierbij de nodige ondersteuning kan bieden. Echter ook het vaststellen van koorts bij bezoekers, biedt geen harde garanties tegen verspreiding van het coronavirus. Zoals Rutte al vele malen gezegd heeft, blijft gezond verstand de beste preventie.

Deel dit artikel via: