Boa en wijkagent Arnhem werken onvoldoende samen

Politieagenten en boa’s in de grote steden werken slecht samen door vooroordelen en het ontbreken van overleg. Ook de samenwerking van boa’s en wijkagenten in Arnhem is onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek.

boa toezichthouderHandhavers, toezichthouders (lichtblauw) en wijkagenten (blauw) versterken elkaar onvoldoende in het tegengaan van overlast en verloedering in Arnhem. Ook is de huidige samenwerking niet structureel en duurzaam. Bovendien is de beschikbare gemeentelijke capaciteit niet toereikend voor de taken en ambities en bestuurlijke sturing ontbreekt.
De Rekenkamer Arnhem concludeert dit in het onderzoek naar de samenwerking tussen lichtblauw en blauw. De Rekenkamer voerde van juni tot december 2014 onderzoek uit naar deze samenwerking in de wijken, de regierol van de gemeente en de rol van burgers. De onderzoekers bevelen aan om met de politie haalbare doelstellingen te formuleren en te sturen op een duurzame samenwerking tussen lichtblauw en blauw.

Deel dit artikel via: