Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

ADI

Nimo Drone Security

Nimo Dog Security

Secusoft

Masset Solutions

NIBHV

ARAS

HD Security

PG Security Systems

Add Secure

Akuvox

Paraat

RoSecure

Kiwa

IDIS

Regio Control Veldt

SmartCell

NetworxConnect

ASIS

SMC Alarmcentrale

BHVcertificaat.online

Top Security

Sequrix

Brivo

Uniview

GFT

Advancis

CardAccess

VAIBS

SmartSD

Unii

CSL

ASSA ABLOY

OSEC

VVNL

Milestone

Genetec

Connect Security

Bydemes

i-Pro

Seagate

Avigilon Alta

Centurion

Ajax Systems

G4S

Service Centrale Nederland

VBN

2N

Seris

Hanwha Vision Europe

De Beveiligingsjurist

Trigion

Multiwacht

Optex

Eizo

Lobeco

Explicate

Nenova

EAL

HID

Securitas

Hikvision

VideoGuard

VEB

DZ Technologies

JMB Groep

Alarm Meldnet

Dero Security Products

Traka ASSA ABLOY

Eagle Eye Networks

Gold-IP

SOBA

Alphatronics

Crown Security Services

CDVI

20face

Paxton

Oribi ID Solutions

Bosch Security Systems

Boa’s krijgen meer instrumenten om beter te kunnen handhaven

23 juni 2022
Redactie
18:44

Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) krijgen binnenkort toegang tot het rijbewijzenregister. Zo wordt het minder vaak nodig om de politie op te roepen om iemands identiteit te kunnen vaststellen. Daarnaast wordt het voor gemeenten makkelijker om boa’s met geweldsmiddelen uit te rusten.

Boa’s spelen een steeds belangrijkere rol in de leefbaarheid en veiligheid. Om de taak van boa zelfstandig en veilig te kunnen uitoefenen is een goede opleiding, een adequate uitrusting en zo nodig bewapening noodzakelijk. Om op straat makkelijker iemands identiteit vast te kunnen stellen krijgen boa’s vanaf volgend jaar ook toegang tot het rijbewijzenregister. Zo laat minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid weten in de meerjarige beleidsagenda boa’s die ze vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Verschillende soorten boa’s
Nederland kent ongeveer 23.000 boa’s die verspreid over zes domeinen werken en via honderden publieke en private werkgevers. Zo kennen we de gemeentelijke handhavers die handhaven op veelvoorkomende overlast zoals hinderlijk gedrag van hangjongeren, afval op straat en verkeersovertredingen. De groene boa’s, zoals de boswachter die zorgt voor handhaving in de buitengebieden. Of de ov-boa’s: conducteurs in de trams, treinen en bussen. Ook leerplichtambtenaren en sociaal rechercheurs zijn boa’s. Er zijn dus veel verschillende boa’s. Naast een belangrijke rol die is weggelegd voor werkgevers, is de minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor dit hele stelsel van boa’s.

Ogen en oren
Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid: “Boa’s zijn de oren en ogen van de wijk. Zij kennen de inwoners, worden vaak als eerste aangesproken of spreken mensen aan. In de buitengebieden zorgen de groene boa’s ervoor dat de natuur beschermd blijft en in het openbaar vervoer dat iedereen veilig kan reizen. In de loop der jaren hebben boa’s er meer taken bij gekregen. Daarom hebben zij ook de bijbehorende instrumenten nodig om hun taak goed en zelfstandig te kunnen uitoefenen. Uiteraard in een goede samenwerking met de politie.”

Toegang tot systemen
Wanneer een boa op straat bij een overtreding een boete wil uitschrijven, moet hij de identiteit van de overtreder kunnen vaststellen. Wanneer een persoon geen identiteitsbewijs bij zich heeft, moet nu de politie erbij komen om de identiteit vast te stellen. Om ervoor te zorgen dat boa’s dit zelfstandig kunnen doen, krijgen zij toegang tot het rijbewijzenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Zo kunnen gemeentelijke handhavers, publieke groene boa’s en ov-boa’s naar verwachting in de loop van 2023 zelfstandig de identiteit van een persoon vaststellen.

Bewapening
Boa’s moeten hun werk veilig kunnen doen. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor training en een goede uitrusting, zoals een portofoon of een beschermend vest. Boa’s kunnen wanneer het nodig is voor hun taak worden uitgerust met geweldsmiddelen, bijvoorbeeld met de korte wapenstok. Bij het toekennen van de geweldsmiddelen moet de boa-werkgever nu onder meer aantonen of er sprake was van een toename van het aantal geweldsincidenten tegen de boa. Wanneer het aantal geweldsincidenten gelijk bleef of afnam, kon dit leiden tot de intrekking van het geweldsmiddel, terwijl de noodzaak tot het uitrusten van een boa met een geweldsmiddel aanwezig bleef. Dat is onwenselijk. Daarom wordt dit criterium nu aangepast in de beleidsregels boa. Daarnaast zullen handboeien op termijn worden toegevoegd aan de standaarduitrusting van boa’s die een geweldsbevoegdheid hebben.

Nuttige leerpunten
De pilot met een korte wapenstok voor gemeentelijke handhavers in tien gemeenten is geëvalueerd door het WODC. De evaluatie heeft veel nuttige leerpunten opgeleverd, bijvoorbeeld op het vlak van communicatieve vaardigheden en over het belang van training. Een aantal leerpunten wordt verwerkt in de beleidsregels boa. De pilot met de korte wapenstok eindigt 1 juli 2022. Alle gemeenten kunnen, indien zij dat willen, op basis van de aangepaste beleidsregels boa een aanvraag voor toekenning van de korte wapenstok indienen. Uiteraard moet die voldoen aan alle voorwaarden en criteria.

Neutraliteit van het uniform
De boa vertegenwoordigt gedurende het werk de Nederlandse overheid en kan hierbij gebruikmaken van de aan hem of haar toegekende politiebevoegdheden en eventueel geweldsmiddelen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en vereist een neutrale en professionele uitstraling. Daarom is er een landelijke richtlijn lifestyle-neutraliteit boa opgesteld conform de richtlijn zoals de politie die kent. In de richtlijn staat dat een boa in contact met het publiek afstand neemt van ‘zichtbare uitingen van (levens)overtuiging, religie, politieke overtuiging, geaardheid, beweging, vereniging of andere vorm van lifestyle, die afbreuk doet aan de gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid van de buitengewoon opsporingsambtenaar’.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

Wordt een partner