BOA’s kunnen minderjarigen doorverwijzen naar Halt

Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen bij overtredingen doorverwezen worden naar Halt. Dit kan ook door buitengewoon opsporingsambtenaren gebeuren, als daar over lokale afspraken zijn gemaakt.

De BOA’s kunnen de jongeren doorverwijzen op basis van lokale afspraken die worden samengesteld in de driehoek; burgemeester, politie en officier van Justitie. Maar ook projectmatige aanwijzing van het Openbare Ministerie (bijvoorbeeld tijdens de vuurwerkperiode van 1 december 2016 tot en met 31 januari 2017. Politie en BOA’s hebben een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot toezicht en handhaving van leefbaarheid en veiligheid in een gemeente.

Bewust
Haltstraf is feitelijk een pedagogische interventie. Halt maakt jongeren bewust van hun grensoverschrijdend gedrag. De haltmedewerker begeleidt jongere en ouders bij het vinden van oplossingsvaardigheden om uiteindelijk te komen tot handelingsalternatieven. Dat wil zeggen dat de jongere leert zich anders te gedragen. De leeropdrachten en het excuusgesprek dragen hieraan bij.

Specialist
Halt kijkt altijd of er nog meer speelt: thuis, op school of binnen de vriendengroep. Als extra zorg nodig is, verwijst Halt door naar de juiste specialist, zoals jeugd- of verslavingszorg. Halt bespreekt dit natuurlijk eerst met de jongere en zijn ouders. Jongeren leren tijdens de Halt-straf wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Ze leren ook dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het maken van keuzes. Eventueel kijkt Halt samen met de ouders naar wat nodig is om hen te steunen bij de opvoeding. Halt betrekt ook andere professionals en vrijwilligers bij zo’n traject, zoals sporttrainers en docenten.

Deze en meer onderwerpen zullen 14 november aanbod komen tijdens de workshops op de 10e editie van de Dag van de BOA. René Pillen, relatiemanager bij Halt zal tijdens zijn workshop verder ingaan op de inhoud van deze leerstraffen en het werkproces voor BOA’s om te kunnen doorverwijzen naar Halt.

Deel dit artikel via: