Boeren krijgen hulp in strijd tegen georganiseerde misdaad

Het buitengebied is kwetsbaar voor de georganiseerde criminaliteit. Agrariërs krijgen steeds vaker te maken met bendes die op bestelling landbouwmachines en peperdure GPS-systemen stelen, drugsafval dumpen of leegstaande schuren huren voor hennepteelt, een xtc-lab of mensenhandel. Dit meldt het CCV.

Het is volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voor boerenbedrijven onmogelijk om alleen de strijd tegen deze vormen van georganiseerde criminaliteit aan te gaan. Daarom starten steeds meer gemeenten met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied, dat de basis vormt voor een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen om het buitengebied veiliger te maken. Woensdag is Dronten als eerste gemeente in de provincie Flevoland met het KVO Buitengebied gestart.

Samenwerkingsverbanden
Ervaringen in pilotgebieden in Gelderland en Noord-Brabant leren dat de criminaliteit daalt als gemeenten, politie, brandweer, agrariërs, waterschappen, natuurorganisaties en jagers intensiever met elkaar samenwerken. Het CCV begeleidt buitengebieden bij het opzetten van de KVO samenwerkingsverbanden. “Onze ervaring is dat het elkaar persoonlijk leren kennen en het delen van informatie al direct winst oplevert”, aldus Francie van de Beek, plaatsvervangend directeur van het CCV. “Zo ontdek je patronen en worden criminele activiteiten ineens zichtbaar. En kunnen er gezamenlijk gerichte acties worden genomen.”

Uitrol in Oost- en Midden-Nederland
Veilige buitengebieden hebben een hoge prioriteit in de regio’s Oost en Midden-Nederland. Daarom is door de Platforms Veilig Ondernemen (PVO) in deze regio’s subsidie aangevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee in cofinanciering nog acht KVO-projecten worden gestart in buitengebieden in Oost- en Midden Nederland. Op basis van de ondermijningsbeelden die worden geleverd door de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) Midden- Nederland en Oost, gaan de lokale partijen ook hier aan de slag om de blinde vlekken in kaart te brengen en gezamenlijk maatregelen te nemen. Van de Beek: “Een goede ontwikkeling, waar wij als CCV graag een rol in spelen. Want dat is waar het CCV goed in is: partijen bij elkaar brengen en samenwerking faciliteren.”

Deel dit artikel via: