Branche biedt beveiligers aan voor hulp bij crisisbestrijding

Veel particuliere beveiligers hebben momenteel geen of veel minder werk, omdat hun opdrachtgevers tijdelijk gesloten zijn. De Nederlandse Veiligheidsbranche is nu in gesprek met de overheid om ‘overtollig’ personeel in te zetten voor de crisisbestrijding, vertelt voorzitter Ard van der Steur aan BeveiligingNieuws.nl.

Is de beveiligingsbranche benaderd door Den Haag om een rol te spelen in de coronacrisis of heeft de branche dat intussen zelf aangeboden? Bijvoorbeeld om te assisteren bij de handhaving van noodmaatregelen als een lockdown. Ard van der Steur: “Laat ik voorop stellen dat de beveiligingsbranche altijd bereid is om de overheid te helpen. Dat beschouwen wij ook als onze taak, het beschermen van de samenleving. Dat doen wij in goed overleg met de overheid. We hebben de laatste weken intensief contact gehad met specifieke onderdelen van de overheid om aan de ene kant oplossingen te vinden voor de ongelooflijke problemen die we hebben binnen de beveiligingsbranche als gevolg van het virus. En we zijn nu in overleg met de regering, maar ook met VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken en andere organisaties over de uitvoering van de door de overheid aangekondigde maatregelen.”

Beveiligen tijdens een lockdown
“Op de tweede plaats willen wij ervoor zorgen dat beveiligers die nu nog taken moeten uitvoeren, dat op een goede en veilige manier kunnen doen en dat hun kinderen naar de opvang kunnen. We zijn met de Nationale Politie en de NCTV in overleg over twee aspecten van een eventuele lockdown. Het eerste is dat wij willen dat mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de beveiliging van objecten tijdens een lockdown gewoon hun werk kunnen blijven doen. Aan de andere kant zitten wij met veel mensen die hun werk niet kunnen doen omdat hun werk er niet meer is. Daarom hebben wij de overheid aangeboden onze mensen in te zetten voor de crisisbestrijding als dat nodig is. We zijn daarover sinds woensdag in overleg.” Hoe staat de overheid daar tegenover? Zeggen ze ‘we bellen’, of denkt men constructief mee met de branche? Van der Steur: “Heel constructief, maar het is natuurlijk uiteindelijk aan de overheid om aan te geven waar en wanneer men onze hulp wenselijk acht. We vinden het goed dat de overheid ons aanbod waardeert om de mensen in te zetten die wij op het moment beschikbaar hebben. We doen dat graag.”

Wie gaat het betalen?
Vrijdag heeft Van der Steur overleg met de voorzitters van de andere brancheverenigingen om met hen de stappen door te nemen, zodat ook zij op de hoogte zijn en kunnen aansluiten als hun leden dat willen. “Het gaat niet alleen om beveiligers, maar ook de alarmcentrales, het geld- en waardetransport en de bij ons aangesloten particuliere onderzoeksbureaus. We kunnen op heel veel terreinen in deze crisissituatie taken verrichten, zoals bijvoorbeeld beveiligd transport van geneesmiddelen.”

‘We kunnen op heel veel terreinen in deze crisissituatie taken verrichten’


De voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche beseft dat de aangeboden diensten een waarde vertegenwoordigen. Heeft de overheid daar budget voor?
“Dat is allemaal de volgende stap. Het gaat er nu om dat we een crisis hebben die in omvang zijn weerga niet kent. Bovendien heeft de overheid goede maatregelen afgekondigd voor ondernemers die nu geconfronteerd worden met een acute beëindiging van zo’n beetje al hun activiteiten. Die kunnen daarmee goed geholpen worden. Onze inzet is er nu op gericht dat we met onze leden in contact staan over de uitvoering van die maatregelen en hen helpen als er problemen zijn. Hoe de situatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen, bekijken we daarna. We staan in ieder geval als branche klaar om de overheid te helpen als dat nodig is.”

Verantwoordelijkheid nemen
De bedrijven zullen het niettemin heel zwaar hebben in deze periode. “Absoluut”, beaamt Van der Steur. “En dat is heel serieus. In de evenementenbranche en de horeca zijn de activiteiten tot nul gereduceerd. Dit raakt zowel grote als kleine bedrijven heel hard. Ook veel geplande evenementen gaan dit jaar niet door. Dat maakt het heel moeilijk om ook in de toekomst het verlies van nu weer goed te maken. Vooral voor deze bedrijven, maar ook voor de reguliere beveiligingsbedrijven waar opdrachten worden afgeschaald, is de situatie zeer ernstig. Ik doe daarom een dringend beroep op opdrachtgevers om ook hun verantwoordelijkheid te nemen, door openstaande facturen op tijd te betalen en niet de beveiliging af te schalen om alleen maar op kosten te besparen.”

‘De banken hebben laten weten dat zij klaar staan om ondernemend Nederland te helpen’


De voorzitter waardeert de plannen van de overheid om de door de crisis getroffen bedrijven tegemoet te komen, maar maakt zich ook zorgen. Want worden de plannen ook snel en efficiënt uitgevoerd?
“Waar dat niet zo is hebben wij weer contact met de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken, maar ook met VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken. Met de laatste omdat wij de afgelopen dagen signalen van leden hebben ontvangen dat zij bij hun bank nog geen gehoor kregen op hun beroep op kredietfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld de BMKB-regeling. Ik heb hierover gesproken met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink. Hij vertelde mij dat ook binnen de banken hard gewerkt wordt om de corona-ontwikkelingen het hoofd te bieden en zo snel mogelijk mee te bewegen met kabinet en ondernemend Nederland. Maar de maatregelen zijn sneller afgekondigd dan dat zij in hun processen kunnen worden geïmplementeerd. Gelukkig zijn de loketten nu online nu beschikbaar en wordt de rest nu ook snel ingeregeld. De banken hebben laten weten dat zij klaar staan om ondernemend Nederland te helpen.”

Deel dit artikel via: