Brancheorganisaties presenteren gezamenlijke beleidsvisies

Zowel de publieke als private veiligheidsdiensten kampen met aanhoudende personeelstekorten. Beveiligingstechniek kan die tekorten verminderen, maar hoe staat met name de overheid daar tegenover? Daarover ging een kort debat tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de brancheverenigingen.

Techniek heeft een steeds groter aandeel gekregen in de veiligheidszorg. Hoe kan de samenleving daar nog meer van profiteren? Daarvoor zal volgens Boele Staal eerst betere regulering moeten komen, zodat je naast techniek ook een stuk vertrouwen kunt verkopen. De voorzitter van de Federatie Veilig Nederland zei dat de branche eisen aan haarzelf kan stellen, maar dat het zou helpen als ook de overheid eisen zou stellen aan het leveren van veiligheid. “Als de overheid met meer regelgeving komt, wordt het voor ons interessanter om meer met kwaliteitseisen en certificering te doen.” Wat voor techniek geldt, geldt volgens Staal ook voor particuliere beveiligers. “Techniek neemt mankracht over, maar kan niet zonder de mens. Beide hebben elkaar nodig en daarom werken we als als branches ook samen.”

Belemmerende regelgeving
Voorzitter Jan Kuipers van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven waarschuwde dat regelgeving ook belemmerend kan werken. “Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid spreekt over knelpunten en dan ben ik benieuwd wat wij als beveiligingsbedrijven kunnen doen om die knelpunten weg te halen. We weten bijvoorbeeld allemaal dat camera’s een enorme bijdrage leveren aan de veiligheid. Maar we weten ook dat camera’s steeds slimmer worden. Het zou dus geweldig zijn als wij iets meer informatie kunnen krijgen vanuit de overheid over waar zij behoefte aan heeft, zodat wij daar met techniek verder op in kunnen spelen.”

Ministeriële agenda
Voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche was vroeger minister van Veiligheid en Justitie en daarmee beleidsverantwoordelijk voor de particuliere beveiligingsbranche. Op dat laatste heeft tijdens zijn ambtsperiode nooit iemand hem gewezen, zo vertelde hij tijdens het debat. “Toen ik voorzitter werd van de branchevereniging vond ik dat behoorlijk schandalig eigenlijk. Daarom nam ik direct contact op met mijn opvolgers Grapperhaus en later Yeşilgöz-Zegerius om ervoor te zorgen dat onze branche op de agenda van de ministeries blijft staan. En we zien dat dit goed gelukt is, want bij bijna elk debat in de Tweede Kamer zien we dat het onderwerp private beveiliging aan de orde wordt gebracht. Bij minister Yeşilgöz-Zegerius nog nadrukkelijker. Ik zie dus echt kansen voor die publiek private samenwerking.”

Weerstand wegwerken
Volgens Staal is er een kentering gaande. “Het is goed om te zien dat minister Yeşilgöz-Zegerius vanuit overtuiging inziet dat we elkaar met mensen en techniek kunnen helpen. Zij heeft veel waardering voor de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wel zal nog een natuurlijke en begrijpelijke weerstand weggewerkt moeten worden om een publiek-private samenwerking succesvol te maken. We zullen de maatschappij ervan moeten overtuigen dat beveiliging meer is dan bodyguards, bewakers en auto’s. Want de minister gaf duidelijk aan hoe belangrijk zij preventie en observatie vindt. En ook dat zijn zaken waar wij als particuliere sector een heel belangrijke rol in kunnen spelen, waarbij bovendien bespaard wordt op kostbare politiecapaciteit.”

Drama
Tijdens het debat kwam ook het gevoelige punt ‘cao’ aan de orde. “Daar kunnen we het over hebben als we met ellende willen beginnen”, aldus Van der Steur. Hij doelde daarbij op enkele punten waardoor de loonkosten met ruim 20 procent gaan stijgen dit jaar. Met de vakbonden werd naar een oplossing gezocht voor dit probleem, maar die werd niet gevonden. “Ons voorstel werd door een kleine meerderheid van de achterban van de bonden afgewezen en dat is een drama. Daardoor is er nu veel onduidelijkheid ontstaan over wat de loonsverhoging tot gevolgen gaat hebben. Dat heeft ons allemaal enorm gefrustreerd, maar gelukkig zijn er nu ook goede gesprekken gaande met de drie vakbonden om te kijken hoe we de afspraken voor de komende jaren met hen kunnen maken. Ik hoop dan ook dat we vrij snel tot een goede nieuwe afspraak kunnen komen voor een nieuwe cao. Ik verwacht dat wij daar de komende weken goed nieuws over kunnen brengen.”

Cruciaal onderwerp
Kuipers kwam nog even terug op de noodzaak van regelgeving en kwaliteitsborging. “Met de VEB 4 werken wij aan een regeling waarin meerdere technische beveiligingsdisciplines bij elkaar komen. Op die manier kunnen we op meerdere vlakken een erkenning afgeven aan bedrijven, die op hun beurt weer kwaliteitsdocumenten aan klanten kunnen afgeven. We hebben dat al voor inbraakdetectie, cameratoezicht en branddetectie en werken aan een regeling voor toegangsbeheer. Want ook dat is een cruciaal onderwerp, waar tot nu toe weinig aandacht voor is geweest. We streven ernaar om uiteindelijk tot een integraal pakket te komen. Daarnaast willen wij een nauwere samenwerking met de andere twee branches, want met elkaar kunnen we veel meer bereiken dan ieder voor zich alleen.”

Halen en brengen
Staal zei dat laatste graag te onderstrepen. “Voor ons was dat destijds de reden om onszelf een federatie te gaan noemen. Wij vertegenwoordigen als brancheorganisatie tenslotte verschillende producten, die alle een eigen sectie hebben. De federatie fungeert daarbij als draaipunt en dat werkt uitstekend. Het bestuur is er om extern aan verschillende tafels overleg te voeren en wat dat betreft zijn we al een paar jaar samen met de Nederlandse Veiligheidsbranche succesvol in overleg met de politie, maar recentelijk ook met adviseurs, verzekeraars en inspecties. Dat betekent dat we naar buiten toe aan meer tafels zitten en meer kunnen ophalen als het gaat om het belang van onze federatie en ook meer kunnen brengen, want overleg naar buiten is een kwestie van halen en brengen.”

Deel dit artikel via: