Brandbeveiliging voor A2 tunnel van Chubb Fire & Security

Chubb Fire & Security heeft van Strukton Worksphere de opdracht gekregen om de nieuwe tunnelbuizen van de A2 bij Maastricht te voorzien van brandbeveiliging.

verkeerstunnelDeze brandbeveiliging omvat onder meer 356 stuks hulppostkasten, circa 5 km blusleiding, tracing & isolatie van de blusleiding en een complete watervoorziening met bluswaterpompen.

Om de doorstroming van het verkeer op de A2 bij Maastricht te verbeteren is een 2,3 km lange gestapelde tunnel in aanbouw. Deze tunnel is de eerste gestapelde tunnel in Nederland, bestaande uit 2 tunnels boven elkaar met ieder twee tunnelbuizen.

De Ajax hulppostkast is een technisch hoogstaand product dat Chubb Fire & Security eind 90-er jaren in samenwerking met Rijkswaterstaat specifiek heeft ontwikkeld om bij calamiteiten in verkeerstunnels beginnende branden te kunnen blussen. Zo krijgt de automobilist bij het openen van de hulppostkast direct de beschikking over een telefoon, blustoestel en een brandslanghaspel. Ook zijn alle benodigde voorzieningen aanwezig voor de hulpdiensten.

Begin juli is het installatieteam gestart met het aanbrengen van de bluswaterleiding in het middentunnelkanaal van het bovenste tunnelniveau (N2). De bluswaterleiding is een voorziening voor de brandweer om een brand in de tunnel te kunnen bestrijden en altijd voldoende bluswater bij de hand te hebben.

Deel dit artikel via: