Brandveiligheidsinstrument voor zorginstellingen

Bij zorginstellingen is volgens Brandweer Nederland steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Leidinggevenden, medewerkers en bewoners zijn zich echter nog niet altijd bewust van de risico’s op brand. Denk aan kennis over vluchtwegen en risico op brand door brandende kaarsen of gebruik van sigaretten.
Het versterken van de brandveiligheidscultuur is een belangrijk thema bij zorginstellingen. Het gratis monitoringsinstrument ‘Geen Nood Bij Brand’ geeft zorginstellingen inzicht in de brandveiligheidscultuur en -beleving en stimuleert om samen met de brandweer te werken aan de brandveiligheid.
Afspraken werken vaak beter dan regels
Zorginstellingen en Brandweer Nederland werken al samen aan brandveiligheid. Met ‘Geen Nood Bij Brand’ wordt extra aandacht gegeven aan de continuïteit van de brandveiligheid binnen de zorginstelling. Het monitoringsinstrument bevat vragenlijsten voor management en medewerkers in de zorg en voor personen die zorg ontvangen. In de vragenlijst wordt ingegaan op de vijf thema’s gedrag, kennis, organisatie, risicoperceptie en eigen inschatting. Het adviesrapport dat de zorgorganisatie naar aanleiding van het invullen van de vragenlijsten ontvangt, kan vervolgens bij uitstek gebruikt worden om bijvoorbeeld samen met de brandweer de knelpunten ten aanzien van de brandveiligheidscultuur binnen de zorgorganisatie verder te verkennen en hiervoor oplossingen te zoeken. Op deze manier werken zorginstellingen gericht aan verbetering van de brandveiligheidscultuur en houden ze de voortgang ook goed bij.
Financiële ondersteuning
Het instrument is in opdracht van Brandweer Nederland ontwikkeld, met financiële ondersteuning van het ministerie van Veiligheid en Justitie, door VeiligheidNL in samenwerking met KMO Solutions en met de bracheorganisaties in de zorg (ActiZ, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). De monitor is gratis beschikbaar en bruikbaar voor alle typen zorginstellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor mensen met een beperking.
Heeft u interesse in het monitoringsinstrument? Met deze link www.kmosolutions.nl/gnbb kunt u zich aanmelden. Meer informatie staat ook op www.veiligheid.nl en www.kmosolutions.nl.

Deel dit artikel via: