Brandweer; ‘brandveiligheid bij ouderen hard nodig!’

Het aantal ouderen dat omkomt door woningbrand zal de komende jaren meer dan verdubbelen als er niets gebeurt. Dat voorspelt René Hagen die lector brandpreventie is bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

Niets doen is volgens Hagen geen optie. “Als we willen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, heeft dat consequenties en zullen er maatregelen moeten worden genomen”, zegt hij tegen de NOS.
In het vandaag verschenen rapport ‘De invloed van vergrijzing op brandveiligheid’ pleit hij voor maatregelen om het aantal 65-plussers dat omkomt of gewond raakt bij woningbranden terug te dringen. Een voorbeeld is uitgebreide voorlichting over het voorkomen van brand en over vluchtroutes. Hagen vindt ook dat de wet- en regelgeving op dit gebied moet verbeteren. Daarnaast zijn er volgens he technische voorzieningen nodig die brand kunnen voorkomen of beperken. Een rookmelder is voor een oudere vaak niet voldoende.
Uit onderzoek blijkt dat er vier belangrijke risicofactoren in seniorenwoningen. Dat zijn roken, koken, elektrische apparatuur en elektrische kacheltjes. Het risico bij roken en koken is het grootst en zou met duidelijke voorlichting beperkt kunnen worden. Ook bij roken kan voorlichting effect hebben, aldus Hagen. Ouderen weten dan dat zij dat beter niet in bed kunnen doen. In de keuken adviseert de brandweerdeskundige om niet te koken met wijde kleding aan en een kookplaat te gebruiken met de pitten naast elkaar in plaats van achter elkaar.
Als toch brand uitbreekt, is volgens Hagen een sprinkler het meest effectieve bestrijdingsmiddel. Ook adviseert hij een alarmsysteem dat ook de buren waarschuwt, zodat die hulp kunnen verlenen. Senioren zijn tenslotte soms niet snel genoeg in staat om zichzelf te redden. Om die reden zijn gewone rookmelders vaak niet voldoende.  Hagen pleit in zijn rapport voor het afdwingen van brandveiligheid via regelgeving. De wetgever zou brandvertragend meubilair, automatische blussystemen en rookmelders verplicht kunnen stellen.
Ook de politiek lijkt zich te realiseren dat actie nodig is. Minister Blok van Wonen neemt het rapport mee in de beantwoording van vragen van 50Plus over het groeiende aantal ouderen dat sterft door woningbranden. De beantwoording van die vragen wordt in maart verwacht.

Deel dit artikel via: