Brandweer en DJI samen aan de slag voor betere brandveiligheid

Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland, en Annelore Roelofs, plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, hebben een vernieuwde intentieverklaring getekend met als doel het verder verbeteren van de brandveiligheid in penitentiaire inrichtingen (PI’s).

Sinds jaar en dag werken Brandweer Nederland en de DJI op meerdere niveaus met elkaar samen. Er vindt jaarlijks strategisch overleg plaats en er is een werkgroep actief waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn. Dat heeft de laatste jaren al de nodige resultaten opgeleverd. Zo er is gewerkt aan de (on)brandbaarheid van matrassen, worden er masterclasses veiligheid georganiseerd voor PI-directeuren en is het operationeel Handboek BHV geactualiseerd en getransformeerd naar een beleidskader brandveiligheid en BHV met een toolbox met de nodige hulpmiddelen.
In de vernieuwde intentieverklaring is onder andere aandacht voor het verstevigen van de landelijke samenwerking en het toepassen van de methode Geen Nood Bij Brand. De intentieverklaring onderstreept nogmaals het belang dat beide partijen hechten aan goede samenwerking voor een brandveiliger gevangeniswezen.

Bron: Brandweer.nl

Deel dit artikel via: