Brandweer wil nationale vergunning voor drones

Volgens Dronewatch wil de Nederlandse brandweer nog dit jaar overal in Nederland drones kunnen inzetten tijdens calamiteiten. Daarom wordt een RPAS Operator Certificate (ROC) aangevraagd, dat voor heel Brandweer Nederland geldt. Dan hoeven niet alle 25 brandweerkorpsen een vergunning aan te vragen.

Op het moment mag alleen het korps in Twente gebruik maken van drones. Dat had volgens Dronewatch al heel wat voeten in de aarde, want naast de aanschaf van de drones en specialistische sensoren moesten er ook drone-operators worden opgeleid, een operations manual geschreven worden en toestelverzekeringen worden afgesloten. Dan pas is normaal gesproken de aanvraag van een ROC mogelijk.

Dik boekwerk
Het operationeel handboek is in het geval van de brandweer een dik boekwerk met daarin voor alle denkbare scenario’s gedetailleerde procedures, alsook mitigerende maatregelen voor bijvoorbeeld het vliegen boven wegen of bebouwing, wat maar weinig drone-operators mogen. Daarnaast bevat het operationeel handboek ook protocollen voor de communicatie met bijvoorbeeld politie en piloten van traumaheli’s, om te voorkomen dat drones van de brandweer hen in de weg zitten.
Om te voorkomen dat alle korpsen onafhankelijk van elkaar deze procedure moeten doorlopen wil de brandweer één landelijk dekkende ROC. Volgens projectleider Wilbert Kleijer zou deze nog voor het eind van het jaar afgegeven moeten zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Volgend jaar zouden er al tientallen drones verspreid over het hele land ingezet moeten kunnen worden.

Talloze toepassingen
Als de ROC eenmaal is afgegeven dan voorziet Kleijer tal van mogelijke toepassingen voor de brandweerdrones. Zo kunnen drones met thermische camera’s helpen bij het lokaliseren van een brandhaard en het opsporen van vermiste personen. Drones met gassensoren kunnen schadelijke stoffen in rookwolken signaleren en drones met radio-ontvangers kunnen middels GSM-peilingen op zoek gaan naar slachtoffers.
Volgens Kleijer zijn de drones, de sensoren en de opleidingen zo terugverdiend. Normaal gesproken kost de inzet van een helikopter namelijk zo’n vijf- tot achtduizend euro per uur. Als de drones een aantal taken van de helikopter kunnen overnemen, leidt dat dus al snel tot flinke kostenbesparingen. In verband met de privacywetgeving moet de brandweer wel voorzichtig omgaan met opnamen die vanuit de lucht gemaakt worden. Zo is het niet zomaar toegestaan om beelden gemaakt door een drone in te zetten voor trainingsdoeleinden.

Deel dit artikel via: