Buikema Techniek en RED Security benoemd tot VEB Beveiligingsbedrijven van het Jaar

Zowel hun bedrijfsvoering als gerealiseerde projecten zijn van een uitzonderlijk hoge kwaliteit gebleken. Daarom zijn alarminstallateur Buikema Techniek en particuliere beveiliger RED Security gekozen tot VEB Beveiligingsbedrijven van het Jaar, een verkiezing georganiseerd door de rond de 600 leden tellende Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven.

“Het verhogen van de kwaliteit van beveiligingsbedrijven is een van de belangrijkste doelstellingen van de VEB”, zegt voorzitter Jan Kuipers van de branchevereniging. “Wij stimuleren dat met onze erkenningsregeling, maar ook met onze jaarlijkse verkiezing van de beste alarminstallateur en particuliere beveiligingsorganisatie. Die gebeurt op basis van de bevindingen van onafhankelijke inspecteurs, die controleren of de bedrijven en hun projecten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de VEB aan haar leden stelt. Bij verreweg de meeste van onze leden is dat het geval, maar er zijn altijd bedrijven die er in positieve zin uitspringen. Die zetten wij één keer per jaar in het zonnetje, tijdens onze Algemene Ledenvergadering.

Uitmuntend product
De verkiezing kent twee categorieën: technische beveiligingsbedrijven die zich met onder andere hang- en sluitwerk en alarmsystemen bezighouden en particuliere beveiligingsorganisaties, die bewaking, surveillances, alarmopvolging en meldkamerdiensten aanbieden. Genomineerd voor de eerste categorie waren Buikema Techniek uit Emmeloord, Quinteq Security uit Hoogeveen, Larcoz uit Alphen aan den Rijn, Korste Elektra & Beveiliging uit Harmelen en Cyberdiga uit Hoensbroek. Van de particuliere beveiligingsorganisaties waren het JMB Groep uit Almere, RED Security uit Roermond en Jong Beveiliging uit Medemblik. “Dit zijn relatief kleine bedrijven”, stelt Kuipers, “maar wel bedrijven die hun vak uiterst serieus nemen en waarvan de klanten verzekerd kunnen zijn van een kwalitatief uitmuntend product.”

Noodzakelijke maatregelen
De criteria van de verkiezing sluiten aan op de eisen waaraan een beveiligingsbedrijf dient te voldoen om goede kwaliteit te kunnen leveren. Die eisen formuleerde de VEB in goed overleg met andere belanghebbenden, zoals verzekeraars en overheid. Zo is het onder andere verplicht om volgens een kwaliteitshandboek te werken, maar ook dient de betrouwbaarheid van medewerkers gecontroleerd te worden en dient men over de vereiste vakdiploma’s te beschikken. “Omdat onze inspecteurs in de praktijk nauwelijks ernstige tekortkomingen ontdekken, was het elk jaar weer een grote uitdaging om te bepalen wie van de bedrijven als beste kon worden gekwalificeerd”, vervolgt Kuipers. “Daarom hebben we dit jaar een flink aantal criteria toegevoegd en wordt bovendien niet meer alleen gekeken of de bedrijven aan de eisen voldoen, maar ook in welke mate. Zo kunnen ze punten halen en komen uiteindelijk vanzelf de beste partijen naar voren.”

De VEB
Al sinds 6 augustus 1987 behartigt de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Met zo’n 600 leden is de VEB een belangrijke partner binnen de Nederlandse beveiligingssector. De missie van de VEB is om veiligheid in Nederland optimaal te waarborgen, onder meer door alle noodzakelijk te nemen maatregelen duidelijk op elkaar af te stemmen. Bij de VEB hebben zich diverse beveiligingsbedrijven met uiteenlopende disciplines aangesloten.

Voor meer informatie en een volledig overzicht van de specifieke kwaliteitseisen: www.veb.nl

Deel dit artikel via: