Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Service Centrale Nederland

Dero Security Products

Advancis

i-Pro

VBN

De Beveiligingsjurist

SMC Alarmcentrale

Gold-IP

Explicate

20face

SmartSD

Avigilon Alta

RoSecure

Seagate

ARAS

ASSA ABLOY

VAIBS

SmartCell

Nimo Dog Security

Eizo

DZ Technologies

2N

Bydemes

Regio Control Veldt

CDVI

VideoGuard

Unii

NIBHV

SOBA

Hikvision

Ajax Systems

Seris

Bosch Security Systems

Nenova

VVNL

Centurion

G4S

BHVcertificaat.online

Alarm Meldnet

PG Security Systems

Akuvox

CardAccess

Add Secure

Sequrix

CSL

Milestone

HD Security

EAL

Top Security

Kiwa

Secusoft

Genetec

Multiwacht

Crown Security Services

NetworxConnect

JMB Groep

HID

OSEC

Lobeco

Hanwha Vision Europe

Uniview

ASIS

Nimo Drone Security

Paxton

Trigion

Brivo

ADI

Paraat

Masset Solutions

Traka ASSA ABLOY

GFT

Alphatronics

Connect Security

Oribi ID Solutions

VEB

Securitas

IDIS

Eagle Eye Networks

Optex

Burgemeesters willen woningen kunnen sluiten als aanslag dreigt

23 mei 2023
Redactie
04:51

De Tweede Kamer stemt dinsdag over een wetsvoorstel dat burgemeesters de wettelijke bevoegdheid geeft om woningen tijdelijk te sluiten als er bijvoorbeeld een kans is op een aanslag of als er wapens in de woning zijn gevonden. Het is een antwoord op het toenemend aantal aanslagen op woningen.

Momenteel kunnen burgemeesters alleen woningen of bedrijfspanden sluiten als er al een explosie of beschieting heeft plaatsgevonden en herhaling wordt gevreesd. Zij kunnen dan een noodbevel uitvaardigen. Een voorwaarde is echter dat er ook sprake moet zijn van ernstige overlast in de woning zelf. Als dat niet het geval is kunnen de bewoners de maatregel vaak met succes aanvechten bij de rechter. Daarom willen burgemeesters een verruiming van hun bevoegdheden om bewoners tijdelijk de toegang tot hun woning te ontzeggen.

Ernstige onrust
De kans is groot dat de Tweede en Eerste Kamer zullen instemmen met de nieuwe wet. Alleen al in Rotterdam hebben dit jaar meer dan vijftig aanslagen op woningen plaatsgevonden met ernstige onrust in de buurt tot gevolg. Veelal gaat het om intimidatie of afrekeningen in het criminele milieu, maar het gebeurt ook dat de aanslagplegers zich vergissen en een woning van onschuldigen belagen. Daarom wordt altijd per situatie gekeken of het echt nodig is om een woning tijdelijk te sluiten. De burgemeester moet dan zeker weten dat er gevaar dreigt voor buren of voorbijgangers. Verwacht wordt dat er geen nieuwe aanslagen zullen volgen als duidelijk zichtbaar wordt gemaakt dat het doelwit vertrokken is.

Andere maatregelen
Een probleem blijft dat het sluiten van woningen de aanslagplegers in de kaart speelt. Slachtoffers zitten niet meer alleen met schade aan de voorgevel, maar moeten ook nog tijdelijk andere huisvesting zoeken, wat met de huidige woningmarkt niet eenvoudig is. Dat kan het nog aantrekkelijker maken om aanslagen te plegen of daar mee te dreigen. Burgemeesters willen daarom ook andere maatregelen treffen, waarvoor extra mensen en middelen van het Rijk nodig zijn. Gedacht wordt aan intelligent cameratoezicht, al is er het besef dat dit een kostbare maatregel is en de politie niet altijd de capaciteit heeft om achter personen aan te gaan die zich alleen verdacht gedragen. Burgemeesters willen daarom ook dat de informatie-uitwisseling met het Openbaar Ministerie wordt vergemakkelijkt, zodat verdachte personen of groepen beter in beeld komen.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

Suricat

Seagate

Videoguard

SequriX

Wordt een partner