Burgers weten weinig over inbraakrisico’s

Donderdag 16 juni vindt de European Focus Day plaats, een initiatief van EUCPN, het Europese netwerk voor criminaliteitspreventie. Doel is het attenderen van burgers op gedrag waarmee het inbrekers relatief makkelijk wordt gemaakt. Want daarover blijkt weinig bekend.

De stichting Nationale Inbraakpreventie deed recent onderzoek naar de preventiekennis van Nederlanders. Is bijvoorbeeld bekend waarom een inbreker zo makkelijk binnenkomt, als de voordeur alleen dichtgetrokken is bij afwezigheid? Dus zonder de nachtschoot te bedienen. Eén op de zeven mensen blijkt weleens te vergeten om de voordeur echt af te sluiten en bij kinderen is dat zelfs vier op de tien. Van de pubers vindt één op de vijf het niet nodig om de sleutel te gebruiken bij vertrek. Het gaat hier om situaties waarbij niemand in de woning achterblijft.

Flipperen
Als een voordeur niet op slot is gedraaid, weet een inbreker daar wel raad mee. Hij wrikt een stukje plastic tussen de deurpost en de deur, nét boven het slot. Hij gaat dan met zijn knie duwen tegen de deur om daarmee telkens wat ruimte te maken. Langzaam schuift hij het stukje plastic naar beneden en duwt daarmee de schuine dagschoot weer terug het slot in. Maximaal een minuutje later is hij binnen en kan hij zijn slag slaan. Ruim een kwart van de respondenten van het onderzoek onderschat dit. Ze zeggen niet te weten waarom de deur op slot gedraaid moet worden. Men denkt dat als de deur dicht is, deze niet makkelijk te openen is omdat er geen deurkruk op zit, zoals bij de achterdeur.

Slimme sloten
Driekwart zegt het (zeker) wél te weten, maar slechts een enkeling noemt daarbij spontaan de flippermethode of zegt ‘ïets met een plastic pasje’. Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie zegt hierover: “De antwoorden die men geeft, blijven erg algemeen, men stelt dat het ‘veiliger’ is, of ‘dat je dat altijd moet doen’. Maar concreet een verwijzing naar de inbraakmethode, doet slechts een enkeling. Ook de term ‘flipperen’ is bij slechts twee op de vijf bekend. De rest heeft geen idee, of denkt dat het gaat over het openen van de deur via de brievenbus. We brengen dit naar buiten, omdat, als men weet hóe een inbreker binnenkomt, men eerder geneigd is maatregelen te nemen. In dit geval door de deur op slot te draaien. Tegenwoordig zijn er ook slimme sloten of mechanische zelfsluitende sloten, die ervoor zorgen dat een dichtgetrokken deur direct op slot wordt gedraaid.”

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2020 was dit gedaald tot onder de 30.000. De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en november/ december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef, Ring en Yale. Daarnaast werkt de stichting samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met het Verbond van Verzekeraars. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.

Deel dit artikel via: