Campagnemateriaal voor landelijke inleveractie wapens

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid stelt campagnemateriaal beschikbaar voor de landelijke inleveractie wapens 2021, die plaatsvindt van 11 tot en met 17 oktober. De campagne zelf start al op 13 september en is vooral gericht op jongeren van 12 tot 25 jaar.

‘Drop je knife en doe wat met je life’. Dat is de overkoepelende slogan van de landelijke inleveractie wapens 2021. De primaire doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot 25 jaar. Zij worden niet alleen bewust gemaakt van de risico’s van wapenbezit, maar ook aangemoedigd hun wapen in te leveren.

Belevingswereld
De inleveractie wordt zowel landelijk als lokaal met campagnemateriaal ondersteund. Het ontwerp van het campagnemateriaal sluit volgens het CCV aan bij de belevingswereld van de primaire doelgroep, omdat rapmuziek bij hen populair is. De lokale en landelijke campagne gaan van start op 13 september, 4 weken vóór de inleverweek, en lopen door tot en met 17 oktober.

Campagnematerialen
Er is niet alleen campagnemateriaal beschikbaar voor de primaire doelgroep. Er is ook materiaal beschikbaar voor de secundaire doelgroep: de sociale omgeving van de jongeren. Denk daarbij aan de school, het jongerenwerk en de ouders. Ook zij kunnen de norm uitdragen dat wapens niet normaal zijn in onze samenleving en het inleveren van wapens aanmoedigen.

Vuurwapens
De campagne en inleveractie worden georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De focus ligt primair op het inleveren van steekwapens en nepwapens, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen ook vuurwapens aan de lokale reikwijdte toe te voegen. Meer informatie over de inleveractie is te vinden in de toolbox Wapens en Jongeren.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Deel dit artikel via: