‘Cao-akkoord had al veel eerder bereikt kunnen worden’

De recente acties van particuliere beveiligers hadden te maken met het uitblijven van een loonsverhoging in 2018, maar vooral ook met de veel te zware werkdruk. De meeste kwesties waren volgens directeur Leon Vincken van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) helemaal niet nodig geweest.

Het recente cao-resultaat voor de cao Particuliere Beveiliging is volgens Leon Vincken met de voorgenomen arbeidstijdverkorting de komende jaren en verdere aanscherping van roosterregels een opvallend signaal voor de ervaren werkdruk in de sector. “Natuurlijk is het prettig als werknemers minder uren werken voor hetzelfde salaris en dus meer vrije tijd kunnen genieten. Maar wie zorgt vervolgens voor sluitende werkroosters? Wie vangt het ziekteverzuim straks op? En wie de grote tekorten die nu al dagelijks voelbaar zijn door de hele branche en mede oorzaak van de hoge werkdruk?”

Gangbaar
De directeur van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) vraagt zich af waarom niet de keuze is gemaakt om aan te sluiten bij hetgeen in andere dienstverlenende bedrijven gangbaar is: zelfroosteren en erkenning voor werktijden die je aan de eigen keukentafel thuis regelt in plaats van leuren met briefjes bij een planner in de hoop dat een vrije dag nu wel lukt? En in ruil afschaffen van de boetes voor werkgevers omdat diensten noodgedwongen verschuiven? “Ook in de beveiliging is dit mogelijk”, benadrukt Vincken. “In de cao Beveiliging, de andere cao in de branche die VBe NL met vakbond De Unie afsluit, is deze ontwikkeling twee jaar geleden reeds in gang gezet. Evenals de keuze om ondernemingsraden hun rol te geven op het gebied van werktijden ondersteund door de Wet op de Ondernemingsraden. Sinds jaar en dag is dit een goed werkbaar instrument gebleken voor bedrijven in Nederland. Niet centraal maar decentraal is het antwoord om werknemers meer invloed te geven op werkdruk en werktijden.”

Breed betrekken van werknemers bij de cao
Volgens Vincken is er meer aan de hand. De in de cao voorgenomen loonparagraaf en de duur van de afspraken doen niet alleen bij werknemers maar ook bij werkgevers in de sector de wenkbrauwen optrekken. “Onze cao Beveiliging is de cao die is afgesloten met mkb-werkgevers in de beveiliging. Deze is daarom vrij van de strakke begrotingsdisciplines en invloed van de grootste aandeelhouders in de beveiliging. Het is een cao die ruimte biedt voor ondernemerschap, innovatie en kwaliteit. Ruimte voor het gelijkheidsbeginsel tussen werknemer en werkgever en tussen grote en kleine ondernemingen zijn basisvoorwaarden in de cao Beveiliging. Het gaat niet meer om regels rondom arbeidstijden, maar om juist minder of meer invloed op het dagelijkse rooster en de werktijden, met daarnaast het opstarten van zelfroostering. Hierin loopt de sector nog hopeloos achter. Tegelijkertijd gaat het om goed luisteren naar wat je werknemers wensen. Onlangs is daarom voor de start van de nieuwe cao-ronde van de komende maand een raadpleging gehouden onder alle werknemers die te maken hebben met de cao Beveiliging. Met een respons van 10% geeft deze eerste raadpleging een goede indruk. Daarbij staan meer loon, lagere werkdruk, meer opleiding en invloed op werktijden hoog op het lijstje. Dit onderzoek, Digi-C, samen uitgevoerd met vakbond De Unie, zal de basis vormen van de nieuwe cao. Een panel van meer dan 100 werknemers zal mee bepalen wat de definitieve uitkomst zal zijn. Partijen betreden hiermee een nieuwe manier van het breed betrekken van werknemers bij de cao onderhandelingen.”

Een spannende uitdaging!
Een discussie over de loonparagraaf zal volgens Vincken altijd onderdeel van het spel zijn. “Voor- en tegenstanders hebben voldoende stevige argumenten en de degens worden zeker in de beveiliging hierover regelmatig gekruist. Feit is inmiddels wel dat de afgelopen jaren en ook voor 2019 de salarissen in de sector niet gelijk op gaan en dat mkb werkgevers meer ruimte in hun cao weten te vinden om salarissen harder te laten stijgen. Zij willen zich hiermee blijvend onderscheiden op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt met een toenemende concurrentie tussen bedrijven. Een beperkt aantal grootbedrijven in de beveiliging, die door hun aantallen werknemers in staat blijken de cao Particuliere Beveiliging algemeen verbindend op te leggen aan de drieduizend beveiligingsbedrijven in ons land, houden echter de sector flink in de greep. Met centrale afspraken worden de innovatieve krachten van mkb-bedrijven ingeperkt.”

Eigen cao Beveiliging
De ontwikkelingen in de sector en de krapte op de arbeidsmarkt vragen intussen van VBe NL om kritischer te worden op resultaten van dit soort akkoorden en ontwikkelingen, zonder hierbij afbreuk te willen doen aan de positieve intenties van alle betrokken partijen. Vincken: “Het tot stand komen van een cao is immers een onderhandelingsproces van geven en nemen, waarbij traditiegetrouw, als het spannend wordt, partijen tegenover elkaar komen te staan. Nu er een resultaat is worden de wenkbrauwen opgetrokken. Leden en niet-leden vragen VBe NL naar hun visie en positie. Het oordeel over een cao-resultaat is echter aan de achterbannen zoals het hoort. Hierin is VBe NL geen partij en kiezen wij bewust voor de gekozen weg van de eigen cao Beveiliging. Die is als gezegd anders en plaatst werknemer en werkgever in gelijkwaardige positie met bijpassend concurrerend loon. Neemt niet weg dat het wel tijd is om de verschillen die inmiddels een aantal jaar een feit zijn duidelijker en inzichtelijker te maken voor iedereen.”

Deel dit artikel via: