Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

EAL

De Beveiligingsjurist

Avigilon Alta

SMC Alarmcentrale

Seris

SmartSD

ADI

i-Pro

Hanwha Vision Europe

ASSA ABLOY

CDVI

SOBA

IDIS

Seagate

Ajax Systems

Advancis

VideoGuard

Trigion

NIBHV

Secusoft

OSEC

RoSecure

Kiwa

Nenova

Dero Security Products

HID

NetworxConnect

ARAS

Unii

Alphatronics

Milestone

Brivo

Genetec

20face

Lobeco

Service Centrale Nederland

Regio Control Veldt

Centurion

Uniview

Akuvox

PG Security Systems

Optex

Top Security

Bydemes

Explicate

Nimo Dog Security

Paxton

Multiwacht

Securitas

Add Secure

Oribi ID Solutions

HD Security

DZ Technologies

Sequrix

Alarm Meldnet

CSL

Paraat

JMB Groep

Connect Security

VAIBS

Bosch Security Systems

VBN

Nimo Drone Security

ASIS

Masset Solutions

SmartCell

Traka ASSA ABLOY

2N

Eagle Eye Networks

VVNL

GFT

Hikvision

VEB

Crown Security Services

G4S

BHVcertificaat.online

CardAccess

Eizo

Gold-IP

Cao Beveiliging aangepast aan Wet Werk en Zekerheid

20 oktober 2016
Redactie
16:38

Partijen bij de cao Beveiliging, VBe NL, De Unie en CNV Vakmensen, hebben een akkoord bereikt over de inzet van flexibele arbeidskrachten voor de crowdmanagementfuncties zoals evenementen- en horecabeveiligers en verkeersregelaars. Dit meldt de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland.

Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid verviel de oude afspraak in de cao. Met de nieuwe afspraken komen werkgevers tegemoet aan de behoefte van werknemers voor meer vaste banen, ook onder de bijzondere omstandigheden van de evenementen- en uitgaanssector. Tegelijkertijd krijgen werkgevers de mogelijkheid om voor een aantal specifieke functies, onder voorwaarden, flexibel inzetbare krachten in te huren.

Aansluiting bij uitzendbranche
VBe NL is verheugd met deze afspraak. Maanden van overleg ging hieraan vooraf met de nodige consultatie van achterbannen, besturen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door het vaste contract, naast een min-max groeivariant centraal te stellen bleek het mogelijk om een aanvullende verlengde loonuitsluiting van 78 weken voor oproepkrachten naast zes contracten in vier jaar mogelijk te maken. Leon Vincken, directeur van VBe NL: “De afspraken sluiten aan bij afspraken die we kennen in de uitzendbranche. Dit past goed bij onze branche en geeft de cao Beveiliging een kwaliteitsimpuls.”

Grotere flexibiliteit
Gezien de aard van de werkzaamheden en het intrinsieke karakter van bepaalde functies in de horeca- en evenementenbeveiliging is een grotere flexibiliteit van inzet van personeel noodzakelijk. Daartoe maken partijen gebruik om de uitzonderingen die bij wet mogelijk zijn gemaakt op te nemen in de cao Beveiliging. Dit vooruitlopend op de cao-onderhandelingen die door partijen gepland zijn in de harmonisatie tussen deel-A en deel-B en verdere versterking en verbetering van de huidige cao.

Uitzonderingen beperkt
De uitzonderingen worden beperkt tot evenementen-, horeca- en brandbeveiligers en verkeersregelaars voor ad hoc-inzet tijdens seizoens- en feestdagengebonden kortdurende, eenmalige, onvoorspelbare, in de tijd voorkomende projecten. Het betreft een niet te plannen omvang in een range van één tot driehonderd werknemers die werkzaam zijn op wisselende (bij evenementen tijdelijk speciaal hiervoor opgebouwde) locaties. De uitzonderingen behelzen een loonuitsluiting gedurende 78 weken bij flexibele oproepbare inzet en de mogelijkheid van zes arbeidsovereenkomsten in vier jaar alvorens sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Partijen introduceren hierbij tegelijkertijd de min-max groei arbeidsovereenkomst en heldere afspraken. Hierdoor is het voor werknemers en werkgevers duidelijk dat het oproepcontract de mogelijkheid biedt om door te groeien naar een arbeidsovereenkomst met vaste omvang voor onbepaalde tijd. De verwerking in cao-tekst volgt spoedig. Net als de bijpassende model arbeidsovereenkomsten.

Cao onderhandelingen gaan door
Intussen gaan partijen verder met de onderhandelingen. Partijen buigen zich over verdere harmonisatie van de twee verschillende cao-onderdelen, deel-A Crowdmanagement beveiliging en deel-B Reguliere beveiliging, die op veel punten overlap kennen. Daarbij wordt ook de loonparagraaf betrokken.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Seagate

Videoguard

Suricat

Wordt een partner