Cao Particuliere Beveiliging of Veiligheidsdomein?

Volgens brancheorganisatie VVNL (Vereniging Veiligheidsdomein Nederland) is een particuliere beveiliger beter af met de cao Veiligheidsdomein dan met de cao Particuliere Beveiliging. De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft daar uiteraard een andere mening over.

Wie als werknemer onder de cao Veiligheidsdomein valt, is volgens de VVNL ook in 2024 beter af bij werkgevers die deze cao hanteren. Want conform de cao Veiligheidsdomein stijgen de lonen per 1 maart 2024 met 8,67 procent. Wie onder de cao Particuliere Beveiliging valt, kan daarentegen een loonstijging van ‘slechts’ 6 procent tegemoet zien, vermeerderd met een inflatiecorrectie van 0,2 procent. Die correctie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die komt op een laag inflatiecijfer uit, omdat de energieprijzen het afgelopen jaar flink zijn gedaald. Vorig jaar was de CPI 14,5 procent, maar toen stapte de Nederlandse Veiligheidsbranche ineens – eenmalig – af van het gebruik van dit cijfer voor inflatiecorrectie en de toegezegde loonsverhoging van 6 procent werd uitgesteld naar 2024.

4,5 procent hoger loon
De VVNL kijkt voor de inflatiecorrectie samen met vakbond AVV: De Democratische Vakbond onder meer naar het CPI-cijfer van juni 2023. Dat was 5,4 procent. En – belangrijker nog – er wordt ook gekeken naar de CBS-prijsindex particuliere beveiliging in het tweede kwartaal van dit jaar. Die was 14,9 procent. Dit laatste cijfer geeft de feitelijke kostenstijging aan voor de hele bedrijfstak en resulteert in een loonstijging die recht doet aan het huidige prijsniveau in Nederland. Oftewel: in een uurtarief voor werknemers in de cao Veiligheidsdomein, dat vanaf maart 2024 zo’n 4,5 procent hoger komt te liggen dan het uurloon van beveiligers in de cao Particuliere Beveiliging. Dat staat volgens de VVNL dan nog los van andere voordelen, zoals een leerbudget, mantelzorg en jaarlijks vrij tijdens Bevrijdingsdag. Alles bij elkaar zorgt dat volgens de vereniging al snel voor duizenden euro’s extra bestaanszekerheid.

Concurreren op arbeidsvoorwaarden
Volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche is de claim van VVNL dat werknemers bij hen beter af zijn ongegrond. Een loonstijging van 8,67 procent zou niets zeggen, omdat 100 procent van niets immers nog steeds niets is. De CAO Particuliere Beveiliging, dat is de cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche, biedt volgens deze brancheorganisatie een veel afgewogener pakket dan de kale VVNL-cao. De Nederlandse Veiligheidsbranche zegt zich er vooral zorgen over te maken dat de VVNL-leden veel te makkelijk kunnen concurreren op arbeidsvoorwaarden omdat elke vorm van controle en handhaving zou ontbreken. En juist dat – zo leren controles op de cao PB – is de enige waarborg dat beveiligers krijgen waar ze recht op hebben en dat bedrijven op een eerlijk speelveld concurreren. Juist om uitbuiting en misstanden te voorkomen, is een Algemeen Verbindend Verklaarde cao bedacht, aldus de Nederlandse Veiligheidsbranche, die erop wijst dat de VVNL-bedrijven zich weer mogen aansluiten bij de cao Particuliere Beveiliging.

Deel dit artikel via: