Beheer 1.600 camera’s Brussel vanuit Genetec Security Center

Als locatie voor de hoofdzetel van veel internationale organisaties besliste het Brussels Gewest onlangs om de beveiliging van de stad verder te versterken. Hiertoe is onder andere het videotoezicht gecentraliseerd met behulp van het platform Genetec Security Center.

Het Brussels Gewest herbergt belangrijke internationale instellingen, zoals de Raad van de Europese Unie en het hoofdkwartier van de NAVO. Met inbegrip van de stad Brussel zelf, omvat het Gewest achttien gemeenten met elk hun eigen bestuur. Tot 2013 waren er tien diensten die zich bezighielden met het cameratoezicht: zes politiebureaus, de metro (MIVB), de Haven van Brussel, de dienst brandweer en medische noodhulp (SIAMU) en Brussel Mobiliteit (verantwoordelijk voor verkeer, signalering en tunnels) ). Dit betekende dat er in totaal 1.600 camera’s waren, die beheerd werden met acht verschillende videobeveiligingssystemen.

De uitdaging
In 2013 vertrouwde het Gewest het Gewestelijk Informaticacentrum Brussel (CIBG) de taak toe om het regionale videotoezicht te stroomlijnen. “Het probleem was dat we niet alle diensten konden dwingen om over te schakelen naar een gezamenlijk systeem, omdat geen van hen dezelfde eisen of dezelfde regelgeving heeft. Dit betekende dat het voor hen onmogelijk was om dezelfde tool te delen. Het installeren van één tool om alle systemen te beheren was ook onmogelijk, omdat het te complex zou zijn geweest om de compatibiliteit in de loop van de tijd te behouden”, vertelt Christian Banken, regionaal veiligheidscoördinator voor het CIBG.

De oplossing
Elke dienst beheert zijn beeldmateriaal nu vanuit zijn eigen centrum en beslist welke beelden met het Gewest kunnen worden gedeeld. Dat kan doordat elke dienst een eigen platform met Genetec Security Center heeft draaien. Hierdoor worden de wettelijke beperkingen voor elke dienst nageleefd, terwijl toch beelden zijn uit te wisselen, als dat is toegestaan. Zo worden bijvoorbeeld beelden van politiecamera’s langs de openbare weg geüpload naar het regionale niveau, terwijl beelden van camera’s die een stadsdeel bewaken binnen de betreffende dienst blijven”, legt Banken uit. “Door overal dezelfde oplossing in te zetten, zijn er geen technische beperkingen meer voor wat betreft het delen van beelden tussen de diensten en het Gewest. In tegenstelling tot andere systemen verzendt Security Center beelden namelijk met behulp van de multicast-methode. Dat wil zeggen, zowel naar de openbare diensten als naar het regionale niveau. Halverwege 2017 beheerde het Security Center-platform van het Gewest al een pool van 700 openbare camera’s.”

Betere samenwerking
Als een dienst videobeelden wil bekijken die meer dan drie dagen geleden zijn gemaakt en die niet langer op zijn lokale schijven zijn opgeslagen, zoekt Security Center onafhankelijk naar de respectievelijke fragmenten op de BRIC-schijfarray. Het lezen van deze fragmenten gaat net zo eenvoudig als het lokaal lezen van videomateriaal.
Security Center maakt gebruik van een vaste opslaglocatie met uitbreidingen die door derden zijn ontwikkeld. Zo gebruikt het Brussels Gewest ACIC Video Analytics, dat een waarschuwing weergeeft op het scherm van de operator wanneer er parkeerovertredingen worden gedetecteerd. BriefCam, wordt gebruikt om alle bewegende objecten uit een stilstaande achtergrond te halen.
Security Center is in elk van de datacenters geïnstalleerd op speciaal toegewezen servers. “Videotoezicht moet worden gescheiden van de rest van de infrastructuur om ervoor te zorgen dat het onmogelijk is om beelden uit een andere systeemtoepassing op te halen”, aldus Banken. “Security Center is de enige videotoezichtoplossing met zo’n verenigende functie. Elke dienst heeft een kopie van de software en alles wordt geüpload naar de regio.”

Gedeeld

Geef een antwoord