Categoriearchief: Brand

Brandgevaar door slecht gemonteerde zonnepanelen

De Rotterdamse brandweer waarschuwt voor een toenemend aantal branden door ondeskundig gemonteerde zonnepanelen. Bij steeds meer woningbranden blijkt de oorzaak te liggen in het feit dat installateurs van zonnepanelen zich niet aan de bouw- en elektrische instructies hebben gehouden. Lees verder

Meer duidelijkheid over certificaat brandbeveiliging

In het Bouwbesluit staat dat een pandgebruiker in bepaalde gevallen over een geldig inspectiecertificaat brandbeveiliging moet beschikken, maar niet wanneer een inspectiecertificaat ingaat of vernieuwd moet worden. Een zogenoemde harmonisatieafspraak moet hier meer duidelijkheid gaan verschaffen, aldus het CCV. Lees verder

Woningbranden eisen 28 doden in 2017

In 2017 eisten 27 woningbranden 28 dodelijke slachtoffers. Een daling ten opzichte van 2016 toen 32 fatale woningbranden plaatsvonden met 37 slachtoffers. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan zelfs ouder dan 80 jaar. De cijfers zijn in lijn met die van voorgaande jaren. Lees verder

Introductie van Visie brandveilig ondernemen

Verzekeraars en brandweer slaan met een gezamenlijke visie de handen ineen om ondernemers te wijzen op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en realiseren zich niet dat ongeveer de helft van de ondernemingen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Lees verder

Handreiking brandbeheersings- en brandblussystemen

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) heeft onlangs PGS 14 gepubliceerd. Deze is bedoeld voor de brandweer en andere partijen die betrokken zijn bij de keuze, aanleg, onderhoud, inspectie, toezicht, controle en handhaving en gebruik van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen). Lees verder

Culemborg opnieuw geteisterd door autobranden

Donderdagochtend rond 2.00u zijn in Culemborg op vijf plaatsen negen auto's door brand verwoest. Het is niet voor het eerst dat vandalen het in de gemeente op auto's hebben voorzien. In 2016 gingen er zes in vlammen op en onlangs werden van 35 auto's de ruiten vernield. Lees verder

Meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven bij brandmeldinstallaties bij zorginstellingen. Aanleiding is het onderzoeksrapport 'Inspectiecertificering in de zorg' van ActiZ en VGN dat 22 juni 2017 werd gepubliceerd. Lees verder

Europees advies voor testen brandveiligheid meubilair

Jaarlijks overlijden in de EU ongeveer 5000 mensen als gevolg van een woningbrand. Het aantal doden en gewonden kan flink dalen als fabrikanten bij de productie van bankstellen en matrassen beter testen op brandveiligheid.  De Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU) komt met aanbevelingen en wil met meubelfabrikanten in gesprek. Lees verder

2016: Hoogste aantal miljoenenbranden sinds 1998

In 2016 hebben zich in Nederland 150 branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Dat is het hoogste aantal sinds de registratie van deze branden in 1998. Dit meldt NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, dat de Registers beheert van schade-experts, risicodeskundigen en coördinatoren fraudebeheersing. Lees verder

Roken belangrijkste oorzaak woningbranden in 2016

In 2016 vonden in totaal 33 fatale woningbranden plaats. Hierbij vielen in totaal 38 dodelijke slachtoffers. Een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 27 fatale woningbranden plaatsvonden waarbij 31 slachtoffers vielen. Deze stijging is een normale fluctuatie van het aantal fatale woningbranden en slachtoffers per jaar, zo blijkt uit het meerjarig onderzoek van de Lees verder

Gesloten binnendeuren verdubbelen vluchttijd bij brand

Uit een praktijkproef op Oefencentrum Crailo is gebleken dat het sluiten van binnendeuren ruim twee keer zoveel tijd geeft om te vluchten bij brand. Waar bij open deuren na 3,5 minuut al geen overleefbare situatie meer is, is dit bij gesloten deuren meer dan 10 minuten. Kostbare tijd die levens redt. Ondanks dit belangrijke gegeven Lees verder

Meer branden in 2015 door zomerstormen

De julistorm en hevige neerslag/onweer in de zomer van 2015 hebben regionaal voor een hausse aan extra brandclaims gezorgd. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld. Lees verder

Nieuwe eisen voor rookwerende deuren

Stikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid en daarom is het belangrijk om vast te kunnen stellen of een deur rookwerend is. In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat in het voorjaar van 2019 van kracht wordt, zijn aangescherpte eisen voor Lees verder