Categoriearchief: Overheid

Marechaussee gaat bevoegdheden te buiten

De Koninklijke Marechaussee gaat bij het uitvoeren van controles in de grensstreek met enige regelmaat haar boekje te buiten, meldt dagblad Trouw op basis van onderzoek door hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude van het Van Vollenhoven Instituut van de Universiteit Leiden. Lees verder

Antwoorden op vragen over antiterrorismewetgeving naar Tweede Kamer

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag over de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en het wetsvoorstel precursoren (grondstoffen) voor explosieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de antwoorden op vragen van de verschillende Kamerfracties over de wetsvoorstellen. Lees verder

Wat doet de overheid voor onze veiligheid?

Het is een Haagse traditie. Direct na een terroristische aanslag roept iedereen om harde maatregelen. Ook vanavond zal dat gebeuren, als de Kamer debatteert over de aanslagen in Brussel. Diezelfde Kamer wilde enkele jaren nog een derde van het budget van de nationale inlichtingendienst AIVD schrappen. Lees verder

Meer veiligheid voor politieke ambtsdragers

Burgemeesters, wethouders en raadsleden worden steeds vaker persoonlijk aangesproken op besluiten van de gemeente, wat soms gepaard gaat met agressie en geweld. In een brief aan alle burgemeesters vraagt Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aandacht voor een aantal (recente) maatregelen die ertoe bijdragen dat politieke ambtsdragers hun werk veilig en integer kunnen blijven Lees verder

Gooit omgevingswet verworvenheden externe veiligheid weg?

De nieuwe omgevingswet komt eraan, zo meldt het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Dat betekent een nieuwe manier van werken, waarbij wel eens een deel van de verworvenheden rond externe veiligheid verloren zou kunnen gaan. Dit komt aan de orde tijdens een pitstoplezing op 29 maart in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Lees verder

Brabant wil meer recherche tegen zware criminaliteit

Voorzitter Peter Noordanus van de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Brabant wil dat minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie zo snel mogelijk fors meer recherchecacapiteit beschikbaar stelt. "Het is in de strijd tegen de zware misdaad twee voor twaalf", zegt hij tegen De Telegraaf. Lees verder

CBS: Stedelingen geven leefbaarheid buurt lager cijfer

Bewoners van stedelijke gemeenten gaven de leefbaarheid in hun buurt in 2015 gemiddeld een  7,2 als rapportcijfer en bewoners van niet-stedelijke gemeenten deelden een 7,7 uit. Stedelingen reageren minder positief op stellingen over de sociale cohesie in hun wijk, terwijl ze positiever zijn over de fysieke voorzieningen dan bewoners van niet-stedelijke gemeenten. Dat blijkt uit Lees verder