Categoriearchief: Overheid

Marechaussee gaat bevoegdheden te buiten

De Koninklijke Marechaussee gaat bij het uitvoeren van controles in de grensstreek met enige regelmaat haar boekje te buiten, meldt dagblad Trouw op basis van onderzoek door hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude van het Van Vollenhoven Instituut van de Universiteit Leiden. Lees verder

Antwoorden op vragen over antiterrorismewetgeving naar Tweede Kamer

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag over de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en het wetsvoorstel precursoren (grondstoffen) voor explosieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de antwoorden op vragen van de verschillende Kamerfracties over de wetsvoorstellen. Lees verder

Steeds meer kritiek op sluiten van gevangenissen

Alle partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op het plan van staatssecretaris Dijkhoff om opnieuw gevangenissen te sluiten, ook al staat een derde van de cellen leeg. Zelfs de regeringspartijen VVD en PvdA vinden dat er nu even pas op de plaats gemaakt moet worden. Lees verder

Wat doet de overheid voor onze veiligheid?

Het is een Haagse traditie. Direct na een terroristische aanslag roept iedereen om harde maatregelen. Ook vanavond zal dat gebeuren, als de Kamer debatteert over de aanslagen in Brussel. Diezelfde Kamer wilde enkele jaren nog een derde van het budget van de nationale inlichtingendienst AIVD schrappen. Lees verder

Meer veiligheid voor politieke ambtsdragers

Burgemeesters, wethouders en raadsleden worden steeds vaker persoonlijk aangesproken op besluiten van de gemeente, wat soms gepaard gaat met agressie en geweld. In een brief aan alle burgemeesters vraagt Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aandacht voor een aantal (recente) maatregelen die ertoe bijdragen dat politieke ambtsdragers hun werk veilig en integer kunnen blijven Lees verder

Gooit omgevingswet verworvenheden externe veiligheid weg?

De nieuwe omgevingswet komt eraan, zo meldt het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Dat betekent een nieuwe manier van werken, waarbij wel eens een deel van de verworvenheden rond externe veiligheid verloren zou kunnen gaan. Dit komt aan de orde tijdens een pitstoplezing op 29 maart in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Lees verder