Categoriearchief: Smokkel

Nieuw kabinet stopt met wietpas

De VVD en PvdA hebben besloten om de wietpas te laten vervallen. Wie een coffeeshop wil bezoeken, moet zich wel kunnen identificeren en bezoekers mogen alleen van Nederlandse afkomst zijn. Het nieuwe kabinet wil ook een maximum gaan verbinden aan het gehalte werkzame stoffen in softdrugs. In wiet wordt een sterke toename van de stof Lees verder

Haarlem komt met alternatief voor wietpas

De gemeente Haarlem voert op korte termijn het Keurmerk Coffeeshops in. De gemeente voert een alternatief in voor de wietpas die vanaf 1 januari 2013 zou moeten worden ingevoerd. Het keurmerk zorgt voor aanvullende maatregelen bij de verkoop van softdrugs om de veiligheid, bestrijding van overlast en de bescherming van de consument nog meer te Lees verder

Teeven wil wietpas aanpassen aan Amsterdam

Staatssecreatris Teeven van Veiligheid en Justitie wil de wietpas aanpassen aan Amsterdam. Amsterdam is fel tegenstander van de wietpas, zowel burgemeester Eberhard Van der Laan als de gemeenteraad wil de pas niet invoeren in Amsterdam. Wat Teeven precies bedoelt met de aanpassing kon hij nog niet zeggen. Lees verder

Wietpas vergroot overlast en straathandel

De invoering van de wietpas heeft er niet voor gezorgd dat de overlast in Brabant vermindert maar zorgt juist voor negatieve effecten. Met name jongeren, worden op straat benaderd met de vraag of ze drugs willen kopen. Het effect van de straathandel is dat jongeren die normaal niet met drugs in aanraking komen nu wel Lees verder

Opstelten wil alsnog wietpas in Amsterdam

Vanaf vandaag wordt de wietpas in de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg ingevoerd. Als het aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt, gaat de invoering van de wietpas volgend jaar in Amsterdam ook gewoon door nu het kabinet gevallen is. Lees verder

Enorme drugsvangst op Schiphol

Op de luchthaven Schiphol is maandag een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Na een controle door de douane namen de autoriteiten bijna 300 kilo cocaïne in beslag. De coke was in pakketten verborgen in vliegtuigcontainers, afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika. Het zogenoemde CargoHarc-team doet onderzoek naar de herkomst van de drugs. Lees verder

Onderzoek naar drugshandel via internet

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat de drugshandel via het internet onderzoeken. Opstelten laat de politie een zogeheten quickscan uitvoeren om 'een beter beeld te krijgen van de omvang van drugshandel via internet'. Het onderzoek volgt op een uitzending van Undercover in Nederland, waarin getoond werd hoe eenvoudig het is om harddrugs via het Lees verder

Drugshond in jeugdinrichting heeft preventieve werking

Drugshonden in justitiële jeugdinrichtingen werken prima. Ze vinden niet alleen drugs en drugssporen, maar hebben ook een preventieve werking. Met ingang van dit jaar worden drugshonden steekproefsgewijs maar wel structureel ingezet in de jeugdinrichtingen. De honden zijn getraind om bij onraad te gaan zitten en niet te blaffen. Lees verder

Grensbewaking Schengen kost zeker 338 miljoen

Het Europees grensbewakingssysteem Eurosur, dat in 2013 operationeel moet worden, gaat zeker 338 miljoen euro kosten. Eurosur moet het toezicht op de buitengrenzen van het Schengengebied versterken en internationale criminaliteit en illegale immigratie tegenhouden. Het geld ervoor komt uit bestaande Europese potten. Lees verder

Werkwijze Taskforce wietteelt straks landelijk

De wijze waarop een speciale Taskforce sinds een jaar de criminele hennepteelt in Brabant bestrijdt, moet een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Dat zegt Minister Ivo Opstelten. In de Taskforce werken politiekorpsen, gemeenten, afdelingen van het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst nauw samen om criminele groeperingen aan te pakken die bergen geld verdienen Lees verder

Steeds meer zwaar vuurwerk in omloop

Politie en justitie maken zich grote zorgen over het steeds zwaardere vuurwerk dat in Nederland in omloop is. Vuurwerkstunts lijken meer en meer op bomaanslagen. Er is meer gedonder met zwaar illegaal vuurwerk en de incidenten zijn ook groter, zegt coördinator Cees Meijer van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers die sinds kort jacht maakt op Lees verder

Harder optreden tegen drugs in het verkeer

Het kabinet gaat harder optreden tegen mensen die onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer. Wie binnen 5 jaar twee keer wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van drugs raakt z'n rijbewijs kwijt. Voor het rijden onder invloed van alcohol geldt die regel al. Het maakt daarbij niet uit hoeveel drugs iemand heeft Lees verder

Veel meer drugsgebruik in jeugdzorg

Jongeren in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs drinken, blowen en roken veel eerder dan hun leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs. Zo heeft een op de drie 12- en 13-jarigen in de jeugdzorg al eens geblowd, concluderen de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut uit een onderzoek. Lees verder

Gemeenten mogen wietpas later invoeren

Gemeenten die er nog niet aan toe zijn in januari al de wietpas in te voeren, kunnen dit ook wat later doen. Maar uitstel van een jaar, zoals de gemeenteraad van Maastricht wil, gaat voor minister Ivo Opstelten te ver. Volgend jaar worden de coffeeshops in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg besloten clubs waarvoor een toegangspas Lees verder

Maastricht wil invoering wietpas jaar later

Een meerderheid van de politieke partijen in de gemeenteraad van Maastricht wil dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie de wietpas niet op 1 januari 2012 invoert, maar een jaar later. De zeven raadsfracties lieten maandag weten de voorbereidingstijd voor de invoering te kort te vinden. De wietpas kan volgens de zeven alleen maar Lees verder

Sterke nederwiet wordt verboden harddrug

Een fors deel van de nederwiet wordt een verboden harddrug. Coffeeshops mogen geen sterke softdrugs meer verkopen met meer dan 15 procent van de werkzame stof thc. Dat voorstel wordt vrijdag besproken in de ministerraad. De risico's op verslaving en psychoses zijn volgens de commissie onaanvaardbaar hoog. Daarom moet zware wiet op de lijst van Lees verder

Rolstoel vol cocaïne op Schiphol ontdekt

De marechaussee en de douane op Schiphol zijn gestuit op een rolstoel met pure cocaïne in het buizenframe. Een 34-jarige man uit de Dominicaanse Republiek is aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Bij de controle waren speurhonden van de douane ingezet. Lees verder

GHB op lijst harddrugs

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zet de partydrug gamma-hydroxyboterzuur ofwel GHB op de lijst van harddrugs. Ze schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Ze volgt hiermee het advies van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs. Lees verder

Amsterdam blijft tegen wietpas

Amsterdam blijft zich verzetten tegen de invoering van de wietpas. Wel wil de gemeente meewerken aan het terugdringen van de georganiseerde drugscriminaliteit en coffeeshops daarom strenger screenen. Ook wil de gemeente het aantal coffeeshops terugdringen. De clubpas voor coffeeshops zou het drugstoerisme moeten terugdringen. Lees verder

Drugsbezit en -gebruik op scholen neemt af

Volgens recent onderzoek in opdracht van het ministerie geeft 3 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs aan vorig jaar drugs mee naar school te hebben genomen. Scholieren merken met name steeds minder vaak dat er in en om scholen drugs worden verkocht of gebruikt. Lees verder

Nog veel mis met inbeslagname drugs

De politie gaat nog steeds niet goed om met in beslag genomen drugs. Opstelten is het zat: nog deze zomer zal in Driebergen één centrale opslagruimte voor in beslag genomen drugs moeten zijn ingericht, met voldoende faciliteiten voor opsporing. In het najaar zal het innemen van drugs overal volgens hetzelfde protocol verlopen. Lees verder

Speekseltester tegen drugs in het verkeer

drugs

Drugsgebruik in het verkeer kan sneller worden opgespoord. Politieagenten kunnen straks automobilisten, motorrijders en bromfietsers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel met behulp van een zogeheten speekseltester, die vrij eenvoudig vaststelt of iemand drugs heeft gebruikt. Lees verder

Veel minder illegaal vuurwerk

Tot nu toe lijkt er veel minder illegaal vuurwerk in omloop te zijn dan in voorgaande jaren. Precies een jaar geleden was er al 150.000 kilo illegaal siervuurwerk in beslag genomen, nu is dat 45.000 kilo. Oorzaak van deze sterke daling is vermoedelijk de vergrote pakkans doordat de politie scherper is gaan controleren. Lees verder