Categoriearchief: Statistieken

Minder gratieverzoeken ingediend

cbs4

In 2015 dienden veroordeelden 1163 gratieverzoeken in, ruim 260 minder dan een jaar eerder. In 2005 werden nog bijna 3 900 verzoekschriften ingediend. Bij een gratieverzoek vraagt een veroordeelde om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van één of meerdere straffen. Het kan hier gaan om een vrijheidsstraf, een taakstraf, maar ook een geldboete. Dat meldt CBS. Lees verder

Nederland steeds minder onveilig

Sinds 2005 vertonen belangrijke indicatoren van criminaliteit en veiligheid een dalende trend. De vier indicatoren leveren gezamenlijk een breed beeld van de lange termijnontwikkelingen. De dalende trend is sterker onder jongeren en in stedelijke regio’s. Dat melden CBS en WODC. Lees verder

Jeugdcriminaliteit daalt

Onder 12 tot 23-jarigen daalde het aandeel dat verdachte of dader was van een misdrijf tussen 2007 en 2015 harder dan onder volwassenen. Het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf criminaliteit te hebben gepleegd daalde ook tussen 2010 en 2015, maar niet zo hard als het aandeel verdachten. Daarnaast zeiden in 2015 bijna drie op de Lees verder

NCTV: Angst voor een terroristische aanslag blijft constant

De meeste Nederlanders maken zich weinig tot geen zorgen over de eigen veiligheid of die van hun gezin als gevolg van een ramp. Ze maken zich vooral zorgen over asielzoekers en vluchtelingen. Dit blijkt uit de laatste meting van de Risico- en Crisisbarometer in november 2015, de halfjaarlijkse meting over de algemene risicobeleving van Nederlanders. Lees verder

CBS: Weer minder onnodige uitrukken brandweer

Bij de brandweermeldkamers kwamen in 2015 in totaal 234.000 meldingen binnen voor brand of hulpverlening. Dat zijn 641 meldingen per dag. Voor 152.000 meldingen (416 per dag) moesten de brandweermannen en -vrouwen daadwerkelijk uitrukken, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees verder

Daling voertuigdiefstallen duurt voort

Het totaal aantal voertuigdiefstallen is in 2015 gedaald tot onder de dertigduizend. Dat maakt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit vandaag bekend. De daling wordt vooral toegeschreven aan de steeds betere beveiliging van nieuwe auto's. Lees verder