Categoriearchief: Achtergrond

Onderzoek naar ‘eerlijkheid’ van AI-algoritmen

Hoe krijgen we algoritmen die gebruikt worden door de overheid zo eerlijk mogelijk en hoe kan goede archivering daaraan bijdragen? Tobias van der Knaap, masterstudent Archival & Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam, deed er onderzoek naar bij het CBS. Zijn onderzoek valt binnen het CBS-project ‘Eerlijke algoritmen’ dat in 2018 werd gestart. “Als technologie de menselijke beslissing overneemt, is verantwoording extra belangrijk.” Lees verder Onderzoek naar ‘eerlijkheid’ van AI-algoritmen

De beveiligingsindustrie moet begrijpen dat techniek verandert

De komst van 5G staat volop in de belangstelling. Veel minder aandacht is er voor het verdwijnen van oudere netwerken, zoals 2G en 3G, waarvan nog duizenden alarmsystemen afhankelijk zijn. “Tijd voor vernieuwing”, zegt global channel manager John van Schaik van Addsecure. “Niet alleen omdat de oude technologie verdwijnt, maar ook omdat vernieuwing veel meer mogelijkheden biedt. Zowel qua technologie als qua commercie.” Lees verder De beveiligingsindustrie moet begrijpen dat techniek verandert

Hardnekkige georganiseerde criminaliteit vraagt brede aanpak

Daders in de georganiseerde criminaliteit blijken hardnekkig in hun criminele bestaan. De sociale omgeving waarin daders opereren speelt daarbij een belangrijke, verhullende of faciliterende rol. Dit zijn uitkomsten van het meest recente deelrapport van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit (MGC), een doorlopend onderzoeksproject van het WODC naar georganiseerde criminaliteit in Nederland. Lees verder Hardnekkige georganiseerde criminaliteit vraagt brede aanpak

Minder doden door terrorisme, maar wel verschuivingen

Het aantal sterfgevallen door terrorisme is in 2018 met 15,2 procent gedaald tot 15.952 wereldwijd. Dit is het vierde opeenvolgende jaar dat sprake is van een daling. Zorgelijk is de opmars van de Taliban. Die doodde 71 procent meer mensen dan in 2017 en was verantwoordelijk voor 38 procent van alle terroristische sterfgevallen wereldwijd in 2018. Lees verder Minder doden door terrorisme, maar wel verschuivingen

Security Awareness begint niet bij het individu

Security awareness wordt wel eens als Haarlemmer Olie beschouwd om organisaties veilig te krijgen. Als iedereen zich bewust is van de risico’s en daar naar handelt, kan er weinig misgaan. Helaas is de realiteit weerbarstig. Er zijn nogal wat factoren met een negatieve invloed op gedrag, zo bleek tijdens een thema-avond over dit onderwerp, waarbij gekeken werd naar mogelijkheden om security awareness te verbeteren. Lees verder Security Awareness begint niet bij het individu

Terugblik op tien jaar succesvolle aanpak High Impact Crime

De afgelopen 10 jaar is het aantal woninginbraken, roofovervallen en geweldsincidenten fors gedaald, vertelde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tijdens een congres, ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de Taskforce High Impact Crime. De voorzitter van deze taskforce, burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, waarschuwde echter dat dit geen reden mag zijn om de teugels te laten vieren. “Want dan zitten we zo weer op het niveau van 2009!” Lees verder Terugblik op tien jaar succesvolle aanpak High Impact Crime

Krappe arbeidsmarkt vergroot noodzaak screening

Employment screening is een gevoelig onderwerp binnen organisaties. Zeker nu het moeilijker dan ooit is geworden om aan geschikt personeel te komen. Dan wil men nog wel eens het onzekere voor het zekere nemen. Niet verstandig, zo bleek tijdens een seminar over dit onderwerp, georganiseerd door Levent Bedrijfsrecherche. Een kwart van de sollicitanten liegt over het verleden en bij driekwart daarvan staan grove leugens in het CV. Eén screening bracht zelfs mogelijke financiering van terrorisme aan het licht. Lees verder Krappe arbeidsmarkt vergroot noodzaak screening