Categoriearchief: Rampbestrijding

Eén-loket-benadering voor nafase aanslagen en rampen

Slachtofferhulp Nederland pleit op haar symposium vandaag, ter gelegenheid van de Europese Dag van het slachtoffer, voor een één-loket-benadering voor de fase na een aanslag of ramp. Getroffenen hebben volgens de organisatie behoefte aan eenduidige informatie, erkenning, immateriële hulp en steun, financieel herstel en genoegdoening. Lees verder Eén-loket-benadering voor nafase aanslagen en rampen

Onderzoek naar veiligheid van Rotterdamse havens

De Onderzoeksraad gaat onderzoek doen naar de opvolging van aanbevelingen uit het in 2013 verschenen rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000-2012’. In dat rapport zijn in totaal acht aanbevelingen gegeven aan zowel Odfjell, als de opdrachtgevers, de vergunningverlener, de toezichthouder en de staatssecretaris. Lees verder Onderzoek naar veiligheid van Rotterdamse havens

Veel chemiebedrijven in regio Rotterdam zijn roekeloos

Veel chemische bedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond nemen het nog steeds niet zo nauw met de veiligheids- en milieueisen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van criminologe Marieke Kluin van de TU Delft. De bedrijven zijn roekeloos, calculerend of schieten tekort. Tien van de vijftien onderzochte bedrijven faalden, zes bedrijven plaatst de onderzoekster in de categorie roekeloos. Lees verder Veel chemiebedrijven in regio Rotterdam zijn roekeloos

Facebook vraagt bij rampen of gebruikers in veiligheid zijn

Facebook gaat functionaliteit introduceren die controleert of een persoon bij een grote ramp in veiligheid is. Als een grote ramp zich voordoet, ontvangen gebruikers op meen bepaalde locatie een Safety Check notificatie. De gebruiker kan aangeven dat hij of zij in veiligheid is. Op deze manier wil Facebook aan naasten laten weten dat een persoon in orde is. Lees verder Facebook vraagt bij rampen of gebruikers in veiligheid zijn

100 miljoen mensen getroffen door rampen 2013

Vorig jaar werden wereldwijd bijna 100 miljoen mensen getroffen door in totaal 529 rampen. Deze richtten voor 94 miljard euro schade aan. Zowel het aantal rampen als het aantal getroffenen was de afgelopen tien jaar nog niet zo laag. Het aantal rampen wisselt flink van jaar tot jaar. Toch is het gemiddelde aantal rampen de afgelopen decennia sterk gestegen. Lees verder 100 miljoen mensen getroffen door rampen 2013

Chemie-Pack betaalt 4,2 miljoen voor schade brand Moerdijk

Chemie-Pack gaat de Nederlandse overheden in totaal 4,2 miljoen euro betalen als schadevergoedinig voor de gevolgen van de brand in januari 2011. In totaal stond Chemie-Pack voor 71 miljoen euro in het krijt bij de gemeente Moerdijk, de provincie, het waterschap, Rijkswaterstaat en Havenschap Moerdijk. Ze draaien nu zelf op voor de resterende 66 miljoen euro. Lees verder Chemie-Pack betaalt 4,2 miljoen voor schade brand Moerdijk

Rampenplan aardbevingen Groningen ligt klaar

In Groningen ligt een door de Veiligheidsregio Groningen goedgekeurd rampenplan klaar waarin staat wat er moet gebeuren als Groningen wordt getroffen door een zware aardbeving. In het plan valt onder meer te lezen dat de hulpdiensten bij een zware beving hulp kunnen krijgen van het leger. Binnen 8 uur na de beving zijn ongeveer tweehonderd militairen beschikbaar. Lees verder Rampenplan aardbevingen Groningen ligt klaar

Tankopslagbedrijf Odfjell vindt butaniseren te gevaarlijk

Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek gaat pas weer butaan en benzine mengen (butaniseren) als er betere technieken zijn. Het huidige butaniseren is veel te risicovol. Directeur Theo Olijve van Odfjell zei tijdens de behandeling van de strafzaak tegen het bedrijf te betreuren dat de koel- en blusmiddelen bij het tankopslagbedrijf niet toereikend waren. Lees verder Tankopslagbedrijf Odfjell vindt butaniseren te gevaarlijk