CCV Erkenningsregeling Voertuigbeveiliging vernieuwd

Het CCV heeft een nieuwe versie van de CCV Erkenningsregeling Voertuigbeveiliging gepubliceerd. Deze nieuwe regeling gaat in op 1 april 2021. Dit betekent dat de certificatie-instelling vanaf die datum het document hanteert bij initiële beoordeling en steekproefinspecties.

Er zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie (de heruitgave in 2019). De structuur van de regeling is herzien en de eisen zijn aangepast. De herziening maakt deel uit van een pakket aan herschreven documenten, die horen bij het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging.

Verplichte diploma’s
Het is voor inbouwers verplicht om binnen 2 jaar over de gevraagde diploma’s te beschikken. Inbouwers moeten een cursus inbouwspecialist gevolgd hebben of een bijscholing volgen. Daarnaast moeten zij die alarminstallaties op de PAC aansluiten, in het bezit te zijn van een verklaring van betrouwbaarheid (VBB). Inbouwers die werken aan een voertuig met een EV-systeem zijn in het bezit van een diploma ‘NEN 9140 VOP’.

Steekproefinspectie
Vanaf 1 april wordt er een steekproefinspectie uitgevoerd op alle uitgegeven certificaten: af-fabriek of after-market. Ook worden er steekproefinspecties uitgevoerd op periodieke keuringen. Voor inbouwbedrijven geldt dan een bonus/malus regeling, afhankelijk van de uitslag van de inspectie. Tekortkomingen zijn beter gedefinieerd en de sancties zijn beter beschreven.
Voor inbouwbedrijven zijn er twee soorten erkenningen mogelijk. De individuele erkenning en groepserkenning komen te vervallen en dit wordt gewijzigd naar een universele erkenning en merkerkenning. Het is vanaf 1 april 2021 mogelijk voor inbouwbedrijven om enkel een erkenning opsporingssystemen te verkrijgen.

Meer informatie over de wijzigingen staat in paragraaf 1.7 van de regeling uitgeschreven. Met deze wijziging in de erkenningsregeling volgt ook een wijziging in het inbouwvoorschrift. Versie 5.0 is nu gepubliceerd.

Deel dit artikel via: