CCV-keurmerken voor brandveiligheid vernieuwd

De herziene CCV-certificatieschema’s voor leveren van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn beschikbaar. Ze gaan in op 1 december 2023. De 220 brandmeld- en ontruimingsalarmbedrijven mogen de nieuwe schema’s al direct gebruiken.

Het keurmerk staat niet alleen op het certificaat, het komt ook op het rapport van oplevering. Als het niet mogelijk is een certificaat af te geven, kan het rapport van oplevering toch worden gebruikt voor een lichtere inspectie.

Deellevering en kleine aanpassing
Leveranciers van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties leveren niet alleen complete installaties. Ze kunnen ook een kleine aanpassing uitvoeren (als aanpassing van het programma van eisen niet nodig is). Of een bestaande installatie uitbreiden of veranderen, waarvoor het programma van eisen moet worden aangepast. Hiermee sluit het keurmerk beter aan op de markt.
Verder zijn er allerlei wijzigingen die uitvoering van het certificatieschema moeten vergemakkelijken of de kwaliteit moeten verbeteren van de geleverde installaties. De wijzigingen staan toegelicht in paragraaf 1.6 van de nieuwe certificatieschema’s.

Volgens geldende norm
Het CCV beheert keurmerken voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Wie een brandmeldinstallatie of een ontruimingsalarminstallatie met CCV-keurmerk aanschaft, weet volgens het CCV dat de installatie volgens de geldende norm is aangelegd. Men kan vertrouwen op de kwaliteit van de installatie. Als er toch een klacht is, kan men bij de leverancier en daarna eventueel bij de certificatie-instelling terecht.
Bij een brandmeldinstallatie of een ontruimingsalarminstallatie met CCV-keurmerk kan een lichtere inspectie worden uitgevoerd. De inspecteur weet door het CCV-keurmerk dat bepaalde zaken al in orde zijn en hoeft daarom minder te controleren.

Bijeenkomst 
Het CCV organiseert begin 2024 een bijeenkomst voor alle branddetectiebedrijven en ontruimingsalarmbedrijven met CCV-keurmerk. Het CCV organiseert de bijeenkomst in samenwerking met de certificatie-instellingen en de brancheorganisaties Techniek Nederland en Federatie Veilig Nederland. Bij de bijeenkomst worden de wijzigingen toegelicht en kan men terecht met vragen over de keurmerken.

Voor meer informatie over de CCV-keurmerken kan men bij het CCV terecht of bij een van de certificatie-instellingen CIBV, Dekra of Kiwa NCP.

Deel dit artikel via: