CCV legt BORG Bouwkundige Beveiliging ter inzage

Het CCV heeft de BORG 2005 regeling samen met vertegenwoordigers van beveiligingsbedrijven, certificatie-instellingen en verzekeraars vernieuwd. Er is gekozen om de BORG regeling op te splitsen in bouwkundige beveiliging (BORG B) en elektronische beveiliging (BORG E).

De vernieuwde BORG B regeling is onlangs afgerond en ter inzage gepubliceerd. Ieder vakkundig beveiligingsbedrijf wordt volgens het CCV nu nog beter bediend. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat de BORG 2005 regeling weinig ruimte gaf voor maatwerk, niet toegespitst was op een vakgebied en veel administratie met zich mee bracht.

Oproep om te reageren
Het CCV roept beveiligingsbedrijven die voldoen aan de BORG B eisen op om via het reactieformulier te reageren op de vernieuwde regeling. Alle feedback wordt geïnventariseerd en gebruikt om de regeling te verbeteren en aan te laten sluiten bij de behoefte van de markt. Het is mogelijk om tot 15 februari 2018 te reageren, daarna wordt de regeling in de praktijk getest.
Aan de hand van de nieuwe BORG regelingen kan het beveiligingsbedrijf aantonen dat het betrouwbaar is en over vakmanschap beschikt. Hierdoor weet de eindklant wat zijn risico is en in hoeverre de beveiligingsmaatregelen die genomen worden daarbij aansluiten, aldus het CCV. Verder behoort het BORG-certificaat aan te geven dat de beveiligingsmaatregelen werken op het moment dat het nodig is en voldoen aan alle eisen.

De vernieuwde BORG E regeling laat nog iets langer op zich wachten. Naar verwachting vindt de publicatie hiervan plaats in februari 2018.

Deel dit artikel via: