CCV-keuringsvoorschrift Voertuigbeveiliging 2.0

Versie 2.0 van het CCV Keuringsvoorschrift Voertuigbeveiliging is gepubliceerd. Hierin is het interpretatiebesluit opgenomen over het ‘in slaap laten vallen’ van de autosleutel. Daarnaast zijn enkele paragrafen gewijzigd of herschreven.

Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging staat voor kwaliteit van de ingebouwde beveiliging, zoals alarmsystemen of voertuigvolgsystemen. Maar het zegt ook iets over de vakkundigheid van het personeel en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uitvoeren. Ieder inbouwbedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen, mag zich een ‘inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging (erkend door KIWA SCM)’ noemen. Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen is opgenomen in paragraaf 1.3 van het keuringsvoorschrift.
Veel verzekeraars eisen dat de auto van de verzekerde voldoet aan de regels van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging. Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging kan enkel afgegeven worden door een inbouwbedrijf met keurmerk.

Het nieuwe keuringsvoorschrift gaat per direct in.

Deel dit artikel via: