CCV publiceert nieuwe tarieven certificatie- en inspectieschema’s

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de tarieven voor het uitvoeren van certificatieschema’s en inspectieschema’s voor 2022 gepubliceerd. De tarieven zijn vastgesteld door het CCV en gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Certificatie- en inspectie-instellingen die met het CCV een licentieovereenkomst hebben, betalen licentievergoedingen aan het CCV volgens het geldende tarievenblad. De tarieven zijn exclusief btw. Tot en met 31 december 2021 gelden de tarieven uit het tarievenblad 2021. Het nieuwe tarievenblad is hier te downloaden.

Deel dit artikel via: