CDA en VVD willen Defensie onderzeese kabels laten bewaken

Op de bodem van de Noordzee ligt een grote hoeveelheid vitale kabels en leidingen. Omdat die steeds meer belangstelling krijgen van Russische schepen, willen CDA en VVD het leger inzetten om de onderzeese infrastructuur te laten bewaken en beveiligen. Het kabinet start een onderzoek naar de mogelijkheden.

CDA-Kamerlid Harmen Krul wijst op de kwetsbaarheid van de onderzeese verbindingen. Het heeft de aandacht van het kabinet, maar het gaat volgens hem niet snel genoeg, terwijl de dreiging almaar toeneemt. VVD-Kamerlid Peter Valstar waarschuwt voor schepen en bootjes die rond windmolenparken rond varen. Sabotage zou ernstige consequenties hebben voor de stroomvoorziening in Nederland. Rusland heeft steeds meer belangstelling voor de windmolenparken en niet vanuit een milieubewustzijn, zegt zegt minister van Defensie Kajsa Ollongren.

Gevaren
De MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) waarschuwt regelmatig voor de gevaren. Rusland zou bereid zijn tot grootschalige en ontwrichtende sabotage op de bodem van de Noordzee. Nu moet de kustwacht dat verhinderen, maar die heeft daarvoor niet de capaciteit en de middelen. Wat het moeilijk maakt is dat maar liefst zeven ministeries gaan over de Noordzee en de Noordzeebodem. Die moeten snel met een duidelijke taakverdeling en geld komen.

Duidelijke afspraken
Het kabinet verdedigt de werkwijze die is gekozen. Coördinerend minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er veel ministeries en overheidsinstanties over de Noordzee gaan omdat er zo veel op zee gebeurt. Hij beloofde de Kamer dat de afspraken onderling duidelijk zijn en dat hij als minister alles in de gaten houdt. Defensieminister Ollongren breidt ondertussen de Noordzeetaken van Defensie uit in samenwerking met EU- en NAVO-bondgenoten. Het gaat dan onder andere om het delen van cruciale informatie met bedrijven die op zee infrastructuur aanleggen of beheren, of het ontwikkelen van onbemande systemen die de zeebodem afspeuren.

Deel dit artikel via: