Commentaar mogelijk op RIE-richtlijn stralingstoepassingen

De richtlijn voor risico-inventarisatie en -evaluatie van stralingstoepassingen is gepubliceerd ter commentaar. Belanghebbenden kunnen tot 15 januari 2022 commentaar indienen.

NPR 5662 ‘Richtlijn risico-inventarisatie en -evaluatie van stralingstoepassingen’ is bedoeld voor bedrijven die werken met ioniserende straling uitzendende toestellen en/of ingekapselde bronnen maar zelf geen (algemeen) coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige in dienst hebben. Hiermee kunnen zij zelf de risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen die in de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 wordt vereist.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
De richtlijn legt in stappen uit hoe de jaarlijkse blootstelling wordt bepaald en hoe op basis van de uitkomsten het risicoprofiel van medewerkers en ruimten wordt geclassificeerd. Een risico-inventarisatie en -evaluatie wordt voorgeschreven, omdat het inzicht geeft in risico’s op het werk. Bovendien zet het aan tot nadenken over de veiligste manier van werken. Zo zijn medewerkers zeker, dat de jaarlijkse blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is.

Voor wie
De richtlijn is een handvat voor ondernemers die wel met straling uitzendende toestellen of ingekapselde bronnen werken, maar geen stralingsbeschermingsdeskundige in vaste dienst hebben. Dit is vaak het geval bij tandartsen en dierenartsen, maar ook soms bij ondernemers die werken met kalibratiebronnen.

Commentaar indienen
Tot 15 januari 2022 is de NPR 5662 in te zien en kan commentaar worden ingediend via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over de norm of over het normalisatieproces kan contact worden opgenomen met consultant Marlou Bijlsma.

Deel dit artikel via: