Consortium zet kunstmatige intelligentie in tegen dreiging

Met het tekenen van een Letter of Intent is de eerste fase van het consortium Automated Security van start gegaan. Het consortium onder leiding van TNO, in nauwe samenwerking met The Hague Security Delta (HSD), richt zich op het geautomatiseerd detecteren van cyberdreiging met ondersteuning van geavanceerde technologieën zoals Artificial Intelligence.

Doel van het initiatief is een veilige en robuuste digitale economie in de regio te waarborgen. In dat kader wordt ook samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en wordt ook beoogd samen te werken met de gemeente Den Haag. De partners van het cybersecurity consortium zijn: The Hague Security Delta (HSD), Hudson Cybertec, Compumatica, Secura, Elastic en KPN.
Gedurende de eerste fase, tot eind 2019, wordt gewerkt aan een meerjarig uitvoeringsprogramma. Vanaf Q2 2020 zal uitvoer aan het programma gegeven worden. Het consortium zal met cybersecurity bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen uitgebreid worden aan de hand van de ontwikkelde aanpak.

Vatbaar voor cyberaanvallen
Nederland kent een snelgroeiende digitalisering van processen en diensten en heeft daarmee een sterke economische positie verworven. Vitale sectoren zoals logistiek, gezondheidszorg en de maak-industrie transformeren, onder invloed van digitalisering, businessmodellen en bedrijfsprocessen om concurrerend blijven. De groeiende digitalisering maakt Nederland vatbaar voor cyberaanvallen. Zeker gezien de technieken die cybercriminelen gebruiken om in te breken in netwerken van de overheid en bedrijven steeds geavanceerder worden.

Grote uitdaging
De grote uitdaging voor het implementeren van, onder andere op AI geënte, cybersecurity oplossingen is dat er op grote schaal en op verschillende niveaus data moet worden uitgewisseld om afwijkingen direct te kunnen detecteren en hierop te kunnen handelen. Een integrale, cross-sectorale aanpak tussen publiek en privaat is een randvoorwaarde om tot geautomatiseerde cybersecurityoplossingen voor dreigings- en risicoanalyse, besluitvorming en response te komen waarmee we de hedendaagse uitdagingen het hoofd kunnen bieden.
Het Consortium Automated Security Operations is een voorbeeld van een initiatief dat in lijn is met uit het nationale Strategische Actieplan voor AI, dat 8 oktober is gelanceerd door staatssecretaris ministerie EZK Mona Keijzer.

Deel dit artikel via: