Criminaliteitscijfers België dalen niet langer

Voor het eerst in zes jaar lijken de criminaliteitscijfers in België niet meer te dalen, zo meldt De Tijd. De eerste drie maanden van 2018 begonnen al slecht met een stijging ten opzichte van eerdere jaren. Het aantal gevallen van zware criminaliteit nam wel af.

Al zes jaar daalden de criminaliteitscijfers in België. In 2011 waren er nog 1,063 miljoen misdrijven, terwijl dat aantal in 2017 was gezakt tot zo’n 873.000. Het gaat hier overigens wel om misdrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan. Volgens de politie is dit jaar sprake van een lichte stijging in alle delen van het land. Dit nadat vorig jaar nog een daling van 7 procent in Vlaanderen en 5 procent in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was geconstateerd.

Toenemende preventie
De daling van de criminaliteit was volgens de politie te danken aan efficiënter werken en aan toenemende preventie in de vorm van onder andere beveiligingscamera’s. Ook de vanwege de terreurdreiging steeds nadrukkelijkere aanwezigheid van gewapende politie en militairen zou criminelen afschrikken. Hoewel de efficiency en preventie niet zijn afgenomen, neemt de criminaliteit nu wel weer toe. Zo telde de politie in de eerste drie maanden van dit jaar al 6.506 gevallen van oplichting, terwijl dat aantal in dezelfde periode van vorig jaar rond de 6.000 lag. Ook internetoplichting neemt fors toe, al kan dat er ook mee te maken hebben dat mensen hiermee nu vaker naar de politie stappen. Er werden dit jaar 241 gevallen geregistreerd. Drie keer zoveel als in 2017. Verder werden meer mensen gerold. 6243 tegenover 5744 vorig jaar. Andere sterke toenames waren autodiefstallen uit garages (171), carjackings (86), homejackings (26), groepsverkrachtingen (53) en steekpartijen (145). Ook werd meer fysiek geweld vastgesteld. 4915 keer tussen echtparen en 493 keer in het openbaar vervoer (493). Opvallend was verder dat dubbel zoveel ‘nepagenten’ zijn opgedoken (113).

Zware criminaliteit
De cijfers over zware criminaliteit nemen volgens De Tijd nog wel af. Er werden 108 processen-verbaal opgesteld over activiteiten die op terrorisme wijzen. Vorig jaar waren dat er nog 135. Wel nam dit aantal in Vlaanderen toe van 34 naar 45 feiten. Het gaat hier niet over aanslagen, maar over andere activiteiten met een link naar terrorisme, zoals rekrutering of verdachte communicatie.
Ook de handel in drugs nam iets af. Een sterke afname werd geconstateerd van het aantal woninginbraken. Dat daalde met bijna 1000 gevallen tot 13.125. Ook waren er minder inbraken in bedrijven. Dat aantal bedroeg 3.149. Verder daalde het aantal ramkraken tot een minimum van 22 stuks.

Deel dit artikel via: