Cybercrime speerpunt voor Betaalvereniging Nederland

Vanwege de snel stijgende schade door fraude en oplichting hebben Betaalvereniging Nederland en haar leden de integrale aanpak van cybercriminaliteit uitgeroepen tot een gezamenlijk speerpunt.

De schade door digitale fraude en oplichting in het betalingsverkeer is in 2020 sterk opgelopen, vooral door een nieuw soort oplichting: ‘nummer-spoofing’ of ‘bank-helpdesk-oplichting’. De schade door nummer-spoofing bedroeg maar liefst 26,7 miljoen euro. De schade door phishing steeg van 7,9 miljoen in 2019 naar 12,8 miljoen euro in 2020. Samen met fraude met betaalpassen en creditkaarten bedroeg de totale schade 49,1 miljoen euro. Een jaar eerder, in 2019, was dat nog 16,6 miljoen euro.

Samenwerking
Na de presentatie van het jaarverslag hield de Betaalvereniging een webinar voor leden over veiligheid in het betalingsverkeer. Daarbij constateerde Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank en lid van de Cyber Security Raad: “Het afgelopen jaar is cybercriminaliteit zorgwekkend toegenomen. Nederlandse banken werken intensief samen om fraude en oplichting te voorkomen en te bestrijden. Tegelijkertijd: banken en betaalinstellingen kunnen het niet in hun eentje oplossen. We moeten die samenwerking verder uitbouwen. Cybercriminaliteit is een gedeeld maatschappelijk probleem dat alleen met een brede integrale aanpak kan worden bestreden, samen met onder andere telecombedrijven, internetproviders en de overheid.”

Taskforce
De Betaalvereniging heeft met haar leden een Taskforce Terugdringen Fraude opgericht. Deze Taskforce wil door een combinatie van maatregelen, informatie-uitwisseling en voorlichting de bancaire fraude fors terugdringen (voor phishing, gestolen & verloren betaalpassen en online creditkaartfraude). Daarnaast richt de Taskforce zich op het tot staan brengen van de twee belangrijkste soorten niet-bancaire fraude: hulpvraagoplichting (WhatsApp-oplichting) en bankhelpdeskoplichting (nummerspoofing).

Deel dit artikel via: