Cyberoefening met publieke en private partners

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organiseerde samen met dertig publieke en private partners van 22 tot en met 25 juni de operationele cyberoefening ISIDOOR.

politie computerTijdens de oefening werden cyberincidenten gesimuleerd waarbij er sprake was van datalekken en kwetsbaarheden in systemen. De overheid moest in samenwerking met publieke en private partijen beslissingen nemen over de operationele respons op het betreffende incident.

Het doel van de oefening was om de gezamenlijke aanpak, samenwerking en coördinatie te testen bij een cybercrisis. Aan de oefening deden 200 spelers mee. Naast alle operationele diensten op het gebied van cyber security hebben ook diverse departementen, uitvoeringsorganisaties en partners uit onder meer de telecom- energie- en financiële sector mee geoefend.

In Nederland werken veel private en publieke partijen samen in de respons op cybercrises en –incidenten. Het Nationaal Cyber Security Centrum (onderdeel van de NCTV) coördineert deze samenwerking.

De oefening ISIDOOR had tot doel om de afspraken op dit terrein te testen en zo de samenwerking verder te verbeteren. Publiek-private samenwerking is daarbij van belang; het overgrote deel van de ICT-infrastructuur in Nederland in handen is van private partijen en het beschermen van vitale belangen in het digitale domein is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Cyberincidenten die zich de afgelopen paar jaar hebben voorgedaan laten volgens de initiatiefnemers zien hoe kwetsbaar de Nederlandse samenleving is als gevolg van de steeds verder toenemende digitalisering.

Deel dit artikel via: